Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 9 100% 100% 0%
2021 6 100% 100% 0%
2020 15 100% 100% 0%
2019 8 100% 100% 0%
2018 2 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 49
  100%
  100%
  0%
7000255 9
  100%
  100%
  0%
2021 2501572 27
  100%
  100%
  0%
7000255 6
  100%
  100%
  0%
1353 64
  25%
  100%
  75%
2020 2501572 24
  96%
  100%
  4%
7000255 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2019 2501572 33
  100%
  100%
  0%
7000255 8
  100%
  100%
  0%
1355 14
  0%
  0%
  100%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2501572 18
  94%
  100%
  6%
7000255 2
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2501572 11
  82%
  100%
  18%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2501572 39
  100%
  100%
  0%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 96
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 16
  100%
  100%
  0%
2014 2501572 12
  92%
  100%
  8%
2013 2501572 13
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 49 0% 0% 49% 51% 0% 0%
7000255 9 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2021 2501572 27 0% 7% 33% 59% 0% 0%
7000255 6 17% 0% 17% 67% 0% 0%
1353 64 0% 0% 0% 25% 0% 75%
2020 2501572 24 0% 0% 4% 92% 0% 4%
7000255 15 0% 0% 33% 67% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 2501572 33 3% 3% 18% 76% 0% 0%
7000255 8 0% 13% 38% 50% 0% 0%
1355 14 0% 0% 0% 0% 0% 100%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2501572 18 0% 0% 39% 56% 0% 6%
7000255 2 0% 0% 50% 50% 0% 0%
1355 28 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 48 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2017 2501572 11 9% 9% 27% 36% 0% 18%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2501572 39 0% 0% 38% 62% 0% 0%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 96 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2015 2501572 16 0% 6% 31% 63% 0% 0%
2014 2501572 12 0% 0% 33% 58% 0% 8%
2013 2501572 13 0% 0% 69% 31% 0% 0%