Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 87.5% 100% 12.5%
2021 6 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%
2019 4 50% 100% 50%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 26
  100%
  100%
  0%
7000255 8
  88%
  100%
  12%
2501573 22
  77%
  81%
  5%
2021 2501572 21
  81%
  94%
  14%
7000255 6
  100%
  100%
  0%
2501573 15
  60%
  64%
  7%
2020 2501572 16
  100%
  100%
  0%
7000255 6
  100%
  100%
  0%
2501573 19
  84%
  94%
  11%
2019 2501572 27
  85%
  92%
  7%
7000255 4
  50%
  100%
  50%
2501573 15
  73%
  79%
  7%
2018 2501572 16
  94%
  100%
  6%
2501573 10
  90%
  100%
  10%
2017 2501572 25
  84%
  84%
  0%
2501573 13
  77%
  83%
  8%
2016 2501572 13
  85%
  92%
  8%
2501573 23
  78%
  82%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2501572 43
  84%
  88%
  5%
2501573 20
  65%
  72%
  10%
2014 2501572 34
  94%
  94%
  0%
2501573 15
  40%
  43%
  7%
2013 2501572 24
  96%
  100%
  4%
2501573 22
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 26 0% 0% 35% 65% 0% 0%
7000255 8 25% 0% 50% 13% 0% 13%
2501573 22 0% 0% 18% 59% 18% 5%
2021 2501572 21 0% 0% 19% 62% 5% 14%
7000255 6 33% 33% 0% 33% 0% 0%
2501573 15 0% 0% 20% 40% 33% 7%
2020 2501572 16 6% 0% 25% 69% 0% 0%
7000255 6 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2501573 19 5% 0% 11% 68% 5% 11%
2019 2501572 27 4% 0% 7% 74% 7% 7%
7000255 4 0% 0% 25% 25% 0% 50%
2501573 15 0% 0% 7% 67% 20% 7%
2018 2501572 16 0% 0% 31% 56% 0% 6%
2501573 10 0% 0% 30% 60% 0% 10%
2017 2501572 25 4% 12% 36% 32% 16% 0%
2501573 13 0% 0% 23% 46% 15% 8%
2016 2501572 13 8% 0% 38% 38% 8% 8%
2501573 23 0% 9% 35% 35% 17% 4%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2015 2501572 43 0% 7% 26% 51% 12% 5%
2501573 20 5% 10% 10% 40% 25% 10%
2014 2501572 34 3% 21% 29% 41% 6% 0%
2501573 15 0% 7% 7% 27% 53% 7%
2013 2501572 24 8% 8% 63% 17% 0% 4%
2501573 22 0% 0% 50% 45% 0% 5%