Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 88 88.636% 90.698% 2.273%
2021 75 89.333% 90.541% 1.333%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2501572 243
  60%
  61%
  2%
7000255 88
  89%
  91%
  2%
1355 14
  0%
  0%
  0%
1353 32
  0%
  0%
  0%
2021 2501572 196
  80%
  81%
  2%
7000255 75
  89%
  91%
  1%
1353 128
  12%
  17%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2501572 243 0% 0% 4% 51% 38% 2%
7000255 88 0% 0% 10% 76% 9% 2%
1355 14 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 32 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2021 2501572 196 1% 1% 20% 57% 18% 2%
7000255 75 0% 0% 29% 60% 9% 1%
1353 128 0% 0% 0% 13% 63% 25%