UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 95% 97% 2%
2020 94% 97% 3%
2019 98% 99% 1%
2018 95% 97% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 13% 18% 44% 23% 3%
2020 11% 23% 42% 21% 3%
2019 12% 20% 49% 17% 1%
2018 9% 15% 49% 24% 3%
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100143 Àlgebra I 20 2 0 6 9 2 1 85% 89% 5%
100144 Àlgebra II 23 2 0 7 13 0 1 96% 100% 4%
106072 Anàlisi de Variable Complexa 17 1 7 2 7 0 0 100% 100% 0%
102522 Bioquímica 14 1 0 9 4 0 0 100% 100% 0%
100153 Càlcul de Diverses Variables 18 0 4 10 4 0 0 100% 100% 0%
100141 Càlcul I 20 2 3 13 2 0 0 100% 100% 0%
100142 Càlcul II 22 2 2 9 8 0 1 95% 100% 5%
102511 Ciència de Materials 19 4 2 11 1 0 1 95% 100% 5%
102532 Determinació Estructural 16 2 1 6 6 1 0 94% 94% 0%
100138 Electricitat i Magnetisme 18 2 2 5 8 1 0 94% 94% 0%
100149 Electromagnetisme 21 2 7 8 4 0 0 100% 100% 0%
100187 Electrònica 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
100152 Equacions Diferencials 22 1 2 10 7 1 1 91% 95% 5%
102531 Espectroscòpia 20 8 6 3 0 1 2 85% 94% 10%
102528 Estructura i Reactivitat Dels Composts Orgànics 19 4 3 9 2 1 0 95% 95% 0%
105034 Experimentació i Recursos Informàtics 21 3 2 14 1 1 0 95% 95% 0%
105040 Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfície 18 3 5 5 5 0 0 100% 100% 0%
104048 Física d'Acceleradors 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
103947 Física D’altes Energies 2 0 0 0 0 0 2 0% 0% 100%
100175 Física de l'Estat Sòlid 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100184 Física de Nanomaterials 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
100186 Física de Radiacions 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
100174 Física Estadística 6 2 3 1 0 0 0 100% 100% 0%
100154 Física Quàntica I 14 1 0 2 9 1 1 86% 92% 7%
100155 Física Quàntica II 14 0 0 2 11 0 1 93% 100% 7%
100179 Fluids i Superfluids 2 0 0 2 0 0 0 100% 100% 0%
105032 Fonaments de Química I 20 5 5 8 1 0 1 95% 100% 5%
105033 Fonaments de Química II 20 2 2 5 8 2 1 85% 89% 5%
102492 Fonaments d'Enginyeria Química 20 4 6 8 2 0 0 100% 100% 0%
100170 Història de la Física 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
100182 Informació Quàntica 6 0 1 4 1 0 0 100% 100% 0%
100145 Iniciació a la Física Experimental 20 0 3 16 1 0 0 100% 100% 0%
100165 Introducció a la Biofísica 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
105044 Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica 18 1 3 14 0 0 0 100% 100% 0%
100150 Laboratori de Mecànica 18 3 3 11 1 0 0 100% 100% 0%
105041 Laboratori de Síntesi Inorgànica 15 1 7 4 3 0 0 100% 100% 0%
105042 Laboratori de Síntesi Orgànica 16 1 0 15 0 0 0 100% 100% 0%
100151 Laboratori d'Electromagnetisme 18 3 5 10 0 0 0 100% 100% 0%
105043 Laboratori d'Experimentació en Química Física 20 4 13 3 0 0 0 100% 100% 0%
100159 Laboratori d'Òptica 14 4 4 6 0 0 0 100% 100% 0%
102510 Materials Polimèrics i Biomaterials 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
100148 Mecànica Clàssica 24 1 0 7 13 2 1 88% 91% 4%
100137 Mecànica i Relativitat 20 0 0 2 14 4 0 80% 80% 0%
100172 Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals 8 1 2 3 2 0 0 100% 100% 0%
102488 Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi 18 3 0 11 4 0 0 100% 100% 0%
103950 Mètodes Numèrics I 16 2 0 8 6 0 0 100% 100% 0%
103951 Mètodes Numèrics II 19 4 0 12 3 0 0 100% 100% 0%
102527 Mètodes Sintètics 18 2 0 7 7 2 0 89% 89% 0%
102509 Nanoquímica i Nanomaterials 3 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
100140 Ones i Òptica 21 2 2 12 5 0 0 100% 100% 0%
100156 Òptica 15 1 1 7 4 0 2 87% 100% 13%
100180 Òptica Quàntica 6 2 1 3 0 0 0 100% 100% 0%
103656 Pràctiques Externes 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104052 Pràctiques Externes 4 0 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
102497 Química Ambiental i Sostenibilitat 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
102487 Química Analítica i Electroanàlisi 20 7 5 6 1 0 1 95% 100% 5%
102518 Química Bioorgànica 2 0 0 1 1 0 0 100% 100% 0%
102506 Química de Coordinació i Organometàl·lica 14 0 0 7 7 0 0 100% 100% 0%
102505 Química Dels Elements 20 3 6 5 4 2 0 90% 90% 0%
102503 Química Quàntica 18 4 7 7 0 0 0 100% 100% 0%
102491 Redacció i Execució de Projectes 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
102517 Simulació Biomolecular 5 1 1 2 1 0 0 100% 100% 0%
102516 Síntesi de Compostos Biològicament Actius 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
102529 Tècniques de Separació 14 0 1 6 7 0 0 100% 100% 0%
105039 Termodinàmica i Cinètica 18 1 4 9 3 1 0 94% 94% 0%
100157 Termodinàmica i Mecànica Estadística 15 1 1 8 4 1 0 93% 93% 0%
102489 Treball de Final de Grau 20 2 10 7 0 0 1 95% 100% 5%
104051 Treball de Final de Grau 14 2 6 6 0 0 0 100% 100% 0%