Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 87%
20
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2021 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2020 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
21
2019 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22
2018 100%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
20
2017 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2016 86%
18
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
5%
1
21
2015 100%
22
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
22
2014 100%
26
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
26
2013 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2012 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2011 91%
21
0%
0
9%
2
0%
0
0%
0
0%
0
23

Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1434 : Graduat en Física i Graduat en Química

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 87%
20
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2021 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2020 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
21
2019 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22

1287 : Graduat en Física i Química

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2018 100%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
20
2017 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2016 86%
18
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
5%
1
21
2015 100%
22
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
22
2014 100%
26
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
26

1104 : Graduat en Física i Graduat en Química

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2013 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2012 100%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
21
2011 91%
21
0%
0
9%
2
0%
0
0%
0
0%
0
23