Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 69,52% 70,65%
2020 69,41% 71,24%
2019 70,33% 63,37%
2018 64,65% 58,46%
2017 65,65% 76,36%
2016 62,03% 49,75%
2015 67,09% 74,91%
2014 65,64% 63,94%
2013 51,07% 51,07%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats