Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 10 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 3 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000415 10
  100%
  100%
  0%
2501915 47
  96%
  100%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2501915 49
  100%
  100%
  0%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2019 7000415 3
  100%
  100%
  0%
2501915 20
  90%
  100%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000415 10 0% 10% 90% 0% 0% 0%
2501915 47 0% 19% 66% 9% 0% 4%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000415 3 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2501915 49 0% 8% 86% 6% 0% 0%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000415 3 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2501915 20 5% 5% 80% 0% 0% 10%