Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 86%
18
0%
0
10%
2
5%
1
0%
0
0%
0
21
2021 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2020 87%
20
0%
0
0%
0
0%
0
4%
1
9%
2
23
2019 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2018 86%
18
0%
0
10%
2
0%
0
5%
1
0%
0
21
2017 95%
21
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
22
2016 87%
20
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2015 79%
19
4%
1
8%
2
4%
1
0%
0
4%
1
24
2014 85%
17
0%
0
5%
1
5%
1
5%
1
0%
0
20
2013 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1209 : Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 0%
0
0%
0
100%
1
0%
0
0%
0
0%
0
1
2021 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2020 87%
20
0%
0
0%
0
0%
0
4%
1
9%
2
23
2019 91%
20
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
5%
1
22
2018 86%
18
0%
0
10%
2
0%
0
5%
1
0%
0
21
2017 95%
21
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
0%
0
22
2016 87%
20
0%
0
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2015 79%
19
4%
1
8%
2
4%
1
0%
0
4%
1
24
2014 85%
17
0%
0
5%
1
5%
1
5%
1
0%
0
20
2013 95%
20
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
0%
0
21

1513 : Graduat en Ciència Política i Gestió Pública i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2022 90%
18
0%
0
5%
1
5%
1
0%
0
0%
0
20