Rendiment per curs

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2021 93.25% 93.87%
2020 95.71% 92.51%
2019 95.81% 96.6%
2018 93.71% 98%
2017 90.33% 89.73%
2016 90.7% 91.3%
2015 85.76% 76.1%
2014 90.41% 93.33%
2013 83.73% 83.73%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats