Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2020 4 100% 100% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 6 83% 83% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 2
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 4
  100%
  100%
  0%
2501919 1
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 17
  100%
  100%
  0%
7000050 1
  100%
  100%
  0%
2501919 6
  67%
  80%
  17%
2500149 8
  88%
  100%
  12%
2018 7000498 6
  83%
  83%
  0%
7000050 7
  100%
  100%
  0%
2501919 24
  58%
  88%
  33%
2500149 15
  87%
  87%
  0%
2017 2501919 25
  68%
  89%
  24%
2500149 14
  71%
  83%
  14%
2016 2501919 28
  75%
  81%
  7%
2500149 8
  88%
  100%
  12%
2015 2501919 35
  63%
  85%
  26%
2500149 9
  89%
  100%
  11%
2014 2501919 33
  48%
  76%
  36%
2500149 13
  85%
  100%
  15%
2013 2501919 26
  35%
  64%
  46%
2500149 8
  100%
  100%
  0%
2012 2501919 13
  46%
  67%
  31%
2011 2501919 13
  77%
  100%
  23%
2500149 7
  86%
  100%
  14%
2010 2501919 3
  0%
  0%
  67%
2500149 9
  44%
  67%
  33%
2009 2500149 17
  82%
  100%
  18%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 2 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000498 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2501919 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000498 17 6% 12% 35% 47% 0% 0%
7000050 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2501919 6 0% 17% 33% 17% 17% 17%
2500149 8 13% 38% 25% 13% 0% 13%
2018 7000498 6 0% 0% 17% 67% 17% 0%
7000050 7 29% 57% 14% 0% 0% 0%
2501919 24 0% 0% 21% 38% 8% 33%
2500149 15 0% 0% 20% 60% 13% 0%
2017 2501919 25 4% 0% 12% 52% 8% 24%
2500149 14 0% 7% 7% 57% 14% 14%
2016 2501919 28 0% 0% 18% 57% 18% 7%
2500149 8 13% 0% 13% 63% 0% 13%
2015 2501919 35 0% 3% 31% 29% 11% 26%
2500149 9 0% 11% 22% 56% 0% 11%
2014 2501919 33 0% 0% 9% 39% 15% 36%
2500149 13 0% 0% 38% 46% 0% 15%
2013 2501919 26 4% 8% 4% 19% 19% 46%
2500149 8 13% 50% 0% 38% 0% 0%
2012 2501919 13 0% 8% 8% 31% 23% 31%
2011 2501919 13 0% 15% 23% 38% 0% 23%
2500149 7 0% 14% 29% 43% 0% 14%
2010 2501919 3 0% 0% 0% 0% 33% 67%
2500149 9 11% 11% 0% 22% 22% 33%
2009 2500149 17 6% 12% 47% 18% 0% 18%