Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 19 37% 50% 26%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000418 17
  94%
  100%
  6%
7000911 24
  100%
  100%
  0%
7000498 19
  37%
  50%
  26%
2500259 80
  84%
  94%
  11%
2503778 55
  91%
  98%
  7%
2500262 100
  48%
  71%
  32%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2020 7000418 17
  94%
  94%
  0%
7000911 21
  95%
  95%
  0%
2500259 83
  90%
  90%
  0%
2503778 53
  94%
  94%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 7000418 20
  100%
  100%
  0%
7000911 17
  100%
  100%
  0%
2500259 102
  84%
  85%
  1%
2503778 54
  93%
  93%
  0%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000418 19
  89%
  94%
  5%
7000911 1
  0%
  0%
  100%
2500259 122
  82%
  83%
  1%
1402 1
  100%
  100%
  0%
2503778 52
  94%
  96%
  2%
1353 75
  40%
  100%
  60%
2017 2500259 121
  76%
  77%
  1%
1353 90
  33%
  40%
  17%
2016 2500259 1
  100%
  100%
  0%
1353 150
  70%
  70%
  0%
2015 2500259 108
  82%
  86%
  5%
2014 2500259 145
  86%
  88%
  2%
2013 2500259 136
  57%
  63%
  10%
2012 2500259 114
  77%
  90%
  14%
2011 2500259 118
  81%
  89%
  8%
2010 2500259 95
  92%
  98%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000418 17 0% 0% 76% 18% 0% 6%
7000911 24 8% 13% 67% 13% 0% 0%
7000498 19 0% 0% 21% 16% 37% 26%
2500259 80 5% 3% 63% 14% 5% 11%
2503778 55 5% 2% 84% 0% 2% 7%
2500262 100 1% 0% 18% 29% 20% 32%
1353 45 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 7000418 17 0% 0% 94% 0% 6% 0%
7000911 21 10% 0% 48% 38% 5% 0%
2500259 83 1% 1% 42% 46% 10% 0%
2503778 53 15% 2% 77% 0% 6% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 7000418 20 5% 20% 60% 15% 0% 0%
7000911 17 18% 0% 76% 6% 0% 0%
2500259 102 0% 1% 38% 45% 15% 1%
2503778 54 15% 9% 65% 4% 7% 0%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2018 7000418 19 5% 0% 53% 32% 5% 5%
7000911 1 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2500259 122 2% 0% 30% 48% 17% 1%
1402 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2503778 52 12% 0% 69% 13% 4% 2%
1353 75 0% 0% 20% 20% 0% 60%
2017 2500259 121 5% 0% 23% 46% 23% 1%
1353 90 0% 0% 0% 33% 50% 17%
2016 2500259 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 150 0% 10% 0% 60% 30% 0%
2015 2500259 108 4% 0% 24% 55% 13% 5%
2014 2500259 145 3% 2% 22% 59% 12% 2%
2013 2500259 136 1% 1% 20% 35% 34% 10%
2012 2500259 114 1% 1% 30% 46% 9% 14%
2011 2500259 118 1% 8% 36% 36% 10% 8%
2010 2500259 95 2% 2% 38% 49% 2% 6%