Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 9 100% 100% 0%
2020 11 100% 100% 0%
2019 4 100% 100% 0%
2018 12 92% 92% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000911 16
  100%
  100%
  0%
7000498 9
  100%
  100%
  0%
2500262 67
  87%
  92%
  6%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2020 7000498 11
  100%
  100%
  0%
2500262 78
  86%
  91%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 4
  100%
  100%
  0%
2503852 14
  100%
  100%
  0%
2500262 86
  90%
  95%
  6%
1353 45
  67%
  100%
  33%
2018 7000498 12
  92%
  92%
  0%
2500262 64
  86%
  89%
  3%
2017 2500262 70
  80%
  85%
  6%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 83
  93%
  97%
  5%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2015 2500262 93
  91%
  96%
  4%
2014 2500262 86
  77%
  81%
  6%
2013 2500262 82
  77%
  79%
  2%
2012 2500262 92
  92%
  99%
  7%
2011 2500262 45
  98%
  100%
  2%
4310921 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000911 16 0% 0% 31% 69% 0% 0%
7000498 9 11% 0% 33% 56% 0% 0%
2500262 67 0% 3% 9% 75% 7% 6%
1353 45 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2020 7000498 11 18% 0% 36% 45% 0% 0%
2500262 78 4% 0% 18% 63% 9% 5%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2019 7000498 4 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2503852 14 14% 0% 71% 14% 0% 0%
2500262 86 3% 0% 8% 78% 5% 6%
1353 45 0% 0% 0% 67% 0% 33%
2018 7000498 12 0% 0% 33% 58% 8% 0%
2500262 64 3% 2% 16% 66% 11% 3%
2017 2500262 70 1% 4% 10% 64% 14% 6%
1353 60 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500262 83 6% 0% 22% 65% 2% 5%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500262 93 3% 1% 30% 57% 4% 4%
2014 2500262 86 0% 1% 12% 64% 17% 6%
2013 2500262 82 2% 4% 13% 57% 21% 2%
2012 2500262 92 4% 9% 16% 63% 1% 7%
2011 2500262 45 7% 0% 36% 56% 0% 2%
4310921 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%