Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 7 100% 100% 0%
2021 10 100% 100% 0%
2020 6 100% 100% 0%
2019 7 100% 100% 0%
2018 13 92.308% 92.308% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000911 15
  93%
  93%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 58
  95%
  96%
  2%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000911 15
  100%
  100%
  0%
7000498 10
  100%
  100%
  0%
2500262 56
  86%
  91%
  5%
1353 80
  100%
  100%
  0%
2020 7000911 2
  100%
  100%
  0%
7000498 6
  100%
  100%
  0%
2500262 83
  95%
  100%
  5%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2019 2503852 16
  100%
  100%
  0%
7000498 7
  100%
  100%
  0%
2500262 73
  96%
  100%
  4%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 13
  92%
  92%
  0%
2500262 62
  84%
  93%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500262 82
  91%
  99%
  7%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500262 72
  89%
  96%
  7%
2015 2500262 85
  89%
  94%
  5%
2014 2500262 85
  87%
  91%
  5%
2013 2500262 84
  89%
  93%
  4%
2012 2500262 90
  86%
  92%
  7%
2011 2500262 50
  88%
  96%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000911 15 13% 33% 47% 0% 7% 0%
7000498 7 14% 0% 71% 14% 0% 0%
2500262 58 3% 19% 64% 9% 3% 2%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000911 15 13% 7% 67% 13% 0% 0%
7000498 10 0% 10% 70% 20% 0% 0%
2500262 56 4% 11% 54% 18% 9% 5%
1353 80 0% 40% 60% 0% 0% 0%
2020 7000911 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000498 6 17% 33% 50% 0% 0% 0%
2500262 83 5% 8% 63% 19% 0% 5%
1353 32 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2019 2503852 16 0% 50% 50% 0% 0% 0%
7000498 7 14% 14% 71% 0% 0% 0%
2500262 73 4% 18% 64% 10% 0% 4%
1353 32 50% 0% 50% 0% 0% 0%
2018 7000498 13 0% 23% 54% 15% 8% 0%
2500262 62 6% 10% 52% 16% 6% 10%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500262 82 5% 2% 62% 22% 1% 7%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500262 72 6% 7% 51% 25% 4% 7%
2015 2500262 85 5% 2% 52% 31% 6% 5%
2014 2500262 85 6% 7% 54% 20% 8% 5%
2013 2500262 84 5% 7% 49% 29% 7% 4%
2012 2500262 90 2% 1% 46% 37% 8% 7%
2011 2500262 50 6% 6% 54% 22% 4% 8%