Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 18 56% 67% 17%
2020 23 78% 86% 9%
2018 19 58% 65% 11%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 18
  56%
  67%
  17%
2500262 103
  73%
  79%
  8%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 23
  78%
  86%
  9%
2500262 127
  88%
  93%
  5%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 42
  57%
  75%
  24%
2500262 128
  73%
  79%
  8%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 19
  58%
  65%
  11%
2500262 137
  65%
  70%
  7%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2017 2500262 149
  70%
  72%
  3%
1353 60
  75%
  100%
  25%
2016 2500262 139
  48%
  52%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2015 2500262 130
  72%
  73%
  2%
2014 2500262 136
  68%
  74%
  8%
2013 2500262 157
  69%
  80%
  13%
2012 2500262 160
  69%
  74%
  8%
2011 2500262 152
  66%
  73%
  9%
2010 2500262 148
  72%
  82%
  12%
2009 2500262 137
  76%
  87%
  12%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 18 17% 0% 17% 22% 28% 17%
2500262 103 0% 1% 20% 51% 19% 8%
1353 90 17% 0% 33% 50% 0% 0%
2020 7000498 23 0% 4% 39% 35% 13% 9%
2500262 127 2% 7% 47% 31% 7% 5%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2019 2503852 42 0% 0% 19% 38% 19% 24%
2500262 128 1% 2% 4% 66% 20% 8%
1353 45 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 7000498 19 5% 0% 37% 16% 32% 11%
2500262 137 1% 1% 9% 54% 28% 7%
1353 30 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2017 2500262 149 0% 6% 31% 33% 27% 3%
1353 60 0% 25% 0% 50% 0% 25%
2016 2500262 139 1% 1% 4% 41% 45% 6%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2015 2500262 130 2% 1% 9% 61% 26% 2%
2014 2500262 136 1% 2% 7% 57% 24% 8%
2013 2500262 157 1% 2% 16% 51% 18% 13%
2012 2500262 160 2% 1% 18% 48% 24% 8%
2011 2500262 152 3% 2% 15% 47% 25% 9%
2010 2500262 148 3% 4% 19% 47% 16% 12%
2009 2500262 137 4% 5% 24% 42% 12% 12%