Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 8 75% 75% 0%
2018 16 81% 100% 19%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 8
  75%
  75%
  0%
2501919 1
  100%
  100%
  0%
2018 7000498 16
  81%
  100%
  19%
2501919 24
  88%
  91%
  4%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2501919 22
  91%
  95%
  5%
2016 2501919 26
  62%
  67%
  8%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501919 32
  72%
  85%
  16%
2014 2501919 30
  73%
  92%
  20%
2013 2501919 30
  63%
  68%
  7%
2012 2501919 16
  50%
  57%
  12%
2011 2501919 16
  50%
  67%
  25%
2010 2501919 3
  33%
  33%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 1 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2020 7000498 3 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2019 7000498 8 0% 0% 0% 75% 25% 0%
2501919 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2018 7000498 16 0% 0% 19% 63% 0% 19%
2501919 24 4% 4% 38% 42% 8% 4%
1353 15 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2501919 22 0% 5% 18% 64% 5% 5%
2016 2501919 26 0% 4% 35% 23% 31% 8%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501919 32 3% 0% 44% 25% 13% 16%
2014 2501919 30 3% 3% 30% 37% 7% 20%
2013 2501919 30 0% 0% 10% 53% 30% 7%
2012 2501919 16 0% 0% 0% 50% 38% 13%
2011 2501919 16 6% 0% 13% 31% 25% 25%
2010 2501919 3 0% 0% 0% 33% 67% 0%