Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 2 100% 100% 0%
2020 6 83% 100% 17%
2019 12 100% 100% 0%
2018 8 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 2
  100%
  100%
  0%
2501919 1
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 6
  83%
  100%
  17%
2501919 1
  0%
  0%
  0%
2019 7000498 12
  100%
  100%
  0%
2501919 6
  83%
  100%
  17%
2018 7000498 8
  100%
  100%
  0%
2501919 21
  95%
  100%
  5%
2017 2501919 18
  78%
  88%
  11%
2016 2501919 28
  89%
  100%
  11%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2015 2501919 32
  78%
  93%
  16%
2014 2501919 31
  61%
  73%
  16%
2013 2501919 31
  42%
  59%
  29%
2012 2501919 14
  93%
  100%
  7%
2011 2501919 23
  91%
  95%
  4%
2010 2501919 12
  75%
  100%
  25%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 2 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2501919 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000498 6 0% 0% 50% 33% 0% 17%
2501919 1 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000498 12 0% 17% 42% 42% 0% 0%
2501919 6 0% 0% 33% 50% 0% 17%
2018 7000498 8 0% 13% 13% 75% 0% 0%
2501919 21 5% 10% 57% 24% 0% 5%
2017 2501919 18 0% 17% 11% 50% 11% 11%
2016 2501919 28 4% 4% 46% 36% 0% 11%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2501919 32 3% 9% 13% 53% 6% 16%
2014 2501919 31 3% 0% 10% 48% 23% 16%
2013 2501919 31 3% 0% 6% 32% 29% 29%
2012 2501919 14 0% 0% 57% 36% 0% 7%
2011 2501919 23 4% 0% 30% 57% 4% 4%
2010 2501919 12 0% 0% 42% 33% 0% 25%