Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%
2020 3 100% 100% 0%
2019 12 100% 100% 0%
2018 14 50% 50% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 1
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 3
  100%
  100%
  0%
2019 7000498 12
  100%
  100%
  0%
2501919 6
  83%
  83%
  0%
2018 7000498 14
  50%
  50%
  0%
2501919 28
  79%
  81%
  4%
2017 2501919 25
  68%
  74%
  8%
2016 2501919 32
  47%
  58%
  19%
2015 2501919 34
  74%
  81%
  9%
2014 2501919 30
  57%
  61%
  7%
2013 2501919 30
  33%
  40%
  17%
2012 2501919 10
  40%
  57%
  30%
2011 2501919 13
  92%
  92%
  0%
2010 2501919 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2020 7000498 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2019 7000498 12 0% 0% 17% 83% 0% 0%
2501919 6 0% 0% 33% 50% 17% 0%
2018 7000498 14 0% 0% 7% 43% 50% 0%
2501919 28 0% 0% 21% 54% 18% 4%
2017 2501919 25 0% 0% 16% 52% 24% 8%
2016 2501919 32 0% 0% 3% 44% 34% 19%
2015 2501919 34 0% 3% 35% 35% 18% 9%
2014 2501919 30 3% 0% 10% 43% 37% 7%
2013 2501919 30 3% 0% 3% 27% 50% 17%
2012 2501919 10 0% 0% 10% 30% 30% 30%
2011 2501919 13 0% 0% 23% 69% 8% 0%
2010 2501919 1 0% 0% 0% 100% 0% 0%