Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 11 82% 90% 9%
2020 9 67% 86% 22%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 11
  82%
  90%
  9%
2503852 92
  78%
  92%
  15%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 9
  67%
  86%
  22%
2503852 116
  69%
  83%
  17%
2019 2503852 138
  68%
  82%
  17%
1353 15
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 11 0% 0% 18% 64% 9% 9%
2503852 92 2% 2% 24% 50% 7% 15%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000498 9 0% 0% 11% 56% 11% 22%
2503852 116 5% 0% 21% 43% 14% 17%
2019 2503852 138 0% 1% 20% 46% 14% 17%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%