Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 25 44% 61% 28%
2020 24 42% 59% 29%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 25
  44%
  61%
  28%
2503852 98
  67%
  79%
  14%
2020 7000498 24
  42%
  59%
  29%
2503852 126
  63%
  71%
  11%
2019 2503852 176
  51%
  63%
  19%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 25 0% 4% 0% 40% 28% 28%
2503852 98 2% 0% 14% 51% 18% 14%
2020 7000498 24 0% 0% 13% 29% 29% 29%
2503852 126 3% 0% 19% 41% 25% 11%
2019 2503852 176 0% 0% 15% 36% 30% 19%