Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 24 50% 100% 50%
2020 23 22% 45% 52%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 24
  50%
  100%
  50%
2503852 96
  67%
  97%
  31%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 23
  22%
  45%
  52%
2503852 108
  57%
  84%
  31%
2019 2503852 152
  61%
  94%
  36%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 24 4% 0% 8% 38% 0% 50%
2503852 96 4% 2% 27% 33% 2% 31%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000498 23 0% 4% 0% 17% 26% 52%
2503852 108 2% 6% 20% 30% 11% 31%
2019 2503852 152 7% 17% 29% 8% 4% 36%