Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 9 100% 100% 0%
2020 6 83% 83% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 9
  100%
  100%
  0%
2503852 84
  76%
  97%
  21%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 6
  83%
  83%
  0%
2503852 108
  81%
  94%
  13%
2019 2503852 110
  69%
  90%
  24%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 9 11% 0% 11% 78% 0% 0%
2503852 84 5% 7% 24% 40% 2% 21%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000498 6 0% 0% 50% 33% 17% 0%
2503852 108 6% 7% 30% 39% 6% 13%
2019 2503852 110 4% 4% 22% 40% 7% 24%