Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 6 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 6
  100%
  100%
  0%
2503852 72
  97%
  97%
  0%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 10
  100%
  100%
  0%
2503852 64
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 58
  90%
  93%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 6 0% 0% 83% 17% 0% 0%
2503852 72 6% 17% 64% 11% 3% 0%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000498 10 0% 30% 50% 20% 0% 0%
2503852 64 6% 3% 69% 22% 0% 0%
2019 2503852 58 3% 0% 45% 41% 7% 3%