Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 8 50% 66.667% 25%
2021 8 62.5% 71.429% 12.5%
2020 12 83.333% 83.333% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2503852 76
  74%
  85%
  13%
7000498 8
  50%
  67%
  25%
2021 2503852 82
  83%
  83%
  0%
7000498 8
  62%
  71%
  12%
2020 2503852 92
  72%
  73%
  2%
7000498 12
  83%
  83%
  0%
2019 2503852 96
  58%
  62%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2503852 76 3% 0% 16% 55% 13% 13%
7000498 8 0% 0% 0% 50% 25% 25%
2021 2503852 82 5% 0% 24% 54% 17% 0%
7000498 8 0% 0% 13% 50% 25% 13%
2020 2503852 92 2% 7% 20% 43% 26% 2%
7000498 12 0% 0% 0% 83% 17% 0%
2019 2503852 96 4% 2% 17% 35% 35% 6%