Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 7 86% 86% 0%
2020 12 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 7
  86%
  86%
  0%
2503852 86
  86%
  86%
  0%
2020 7000498 12
  100%
  100%
  0%
2503852 70
  86%
  88%
  3%
2019 2503852 60
  77%
  77%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 7 0% 0% 29% 57% 14% 0%
2503852 86 5% 5% 33% 44% 14% 0%
2020 7000498 12 0% 17% 42% 42% 0% 0%
2503852 70 3% 0% 40% 43% 11% 3%
2019 2503852 60 7% 0% 37% 33% 23% 0%