Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 9 78% 78% 0%
2020 16 88% 88% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 9
  78%
  78%
  0%
2503852 92
  67%
  74%
  9%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2020 7000498 16
  88%
  88%
  0%
2503852 82
  56%
  64%
  12%
2019 2503852 62
  71%
  73%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 9 0% 0% 11% 67% 22% 0%
2503852 92 0% 0% 9% 57% 24% 9%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2020 7000498 16 6% 0% 25% 56% 13% 0%
2503852 82 0% 0% 17% 39% 32% 12%
2019 2503852 62 0% 6% 19% 45% 26% 3%