Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 8 100% 100% 0%
2020 8 88% 100% 12%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 8
  100%
  100%
  0%
2503852 66
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 8
  88%
  100%
  12%
2503852 30
  100%
  100%
  0%
2019 2503852 46
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 8 0% 50% 38% 13% 0% 0%
2503852 66 6% 21% 70% 3% 0% 0%
2020 7000498 8 13% 50% 25% 0% 0% 13%
2503852 30 0% 40% 47% 13% 0% 0%
2019 2503852 46 4% 9% 48% 39% 0% 0%