Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 13 85% 92% 8%
2020 6 67% 80% 17%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000498 13
  85%
  92%
  8%
2503852 96
  85%
  87%
  2%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2020 7000498 6
  67%
  80%
  17%
2503852 26
  69%
  82%
  15%
2019 2503852 60
  93%
  100%
  7%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000498 13 0% 0% 15% 69% 8% 8%
2503852 96 2% 0% 31% 52% 13% 2%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 7000498 6 17% 0% 17% 33% 17% 17%
2503852 26 0% 0% 38% 31% 15% 15%
2019 2503852 60 10% 57% 20% 7% 0% 7%