UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 73% 89% 18%
2021 70% 84% 17%
2020 76% 89% 15%
2019 95% 98% 3%
2018 80% 88% 10%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 3 7 34 44 11
2021 2 8 36 38 16
2020 4 8 41 36 11
2019 2 10 44 41 2
2018 2 4 37 45 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104843 Àlgebra Lineal 8 1 0 0 4 2 1 62% 71% 12%
104879 Anàlisi de Dades Longitudinals 1 0 0 1 0 0 0 100% 100% 0%
104853 Anàlisi Exploratòria de Dades 6 1 0 2 2 0 1 83% 100% 17%
101149 Anàlisi Qualitativa 7 0 0 5 1 0 1 86% 100% 14%
101106 Anglès per a les Ciències Socials 1 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100%
104870 Aprenentatge Automàtic 1 6 0 0 5 1 0 0 100% 100% 0%
104871 Aprenentatge Automàtic 2 8 0 0 3 5 0 0 100% 100% 0%
104869 Aprenentatge No Supervisat 5 1 0 0 3 1 0 80% 80% 0%
104844 Càlcul 1 22 0 0 6 10 1 5 73% 94% 23%
104845 Càlcul 2 28 0 0 4 10 1 12 52% 93% 43%
101100 Ciència Política 5 0 0 0 3 1 1 60% 75% 20%
101098 Demografia 10 0 1 1 7 1 0 90% 90% 0%
104862 Disseny D’experiments 7 0 0 2 4 0 1 86% 100% 14%
104857 Distribucions Multidimensionals 6 0 0 1 3 2 0 67% 67% 0%
101077 Economia Política 3 0 0 0 3 0 0 100% 100% 0%
104849 Eines Informàtiques per a L’estadística 21 1 0 3 10 4 3 67% 78% 14%
101144 El Canvi Social i la Globalització 7 0 0 0 6 0 1 86% 100% 14%
101143 El Gènere i la Etnicitat 7 1 0 3 3 0 0 100% 100% 0%
101128 Epistemologia de les Ciències Socials 7 1 0 5 1 0 0 100% 100% 0%
101105 Fonaments de Sociologia 21 1 0 3 6 5 6 48% 67% 29%
101124 Gestió de Projectes d'Intervenció Social I 7 1 1 3 2 0 0 100% 100% 0%
101141 Història Contemporània 20 0 2 7 3 0 8 60% 100% 40%
104855 Inferència Estadística 1 20 1 1 3 5 1 9 50% 91% 45%
104856 Inferència Estadística 2 8 0 0 0 4 2 2 50% 67% 25%
104846 Introducció a la Probabilitat 20 0 0 1 8 8 3 45% 53% 15%
104850 Introducció a la Programació 9 1 0 1 3 3 1 56% 62% 11%
101142 Les Classes Socials i l'Estratificació 8 1 0 3 2 0 2 75% 100% 25%
104858 Mètodes Bayesians 5 0 0 1 1 1 2 40% 67% 40%
104848 Mètodes Numèrics i Optimització 6 0 0 1 5 0 0 100% 100% 0%
101147 Mètodes Qualitatius de Recerca Social 4 0 0 4 0 0 0 100% 100% 0%
101138 Metodologia i Disseny de la Recerca Social 20 0 1 7 3 0 9 55% 100% 45%
104865 Modelització Avançada 3 0 0 2 1 0 0 100% 100% 0%
104860 Models Lineals 1 8 0 0 4 2 1 1 75% 86% 12%
104861 Models Lineals 2 7 0 0 3 3 0 1 86% 100% 14%
104854 Mostreig i Disseny D’enquestes 6 0 1 4 1 0 0 100% 100% 0%
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 6 1 1 2 1 0 1 83% 100% 17%
101127 Pensament Sociològic Contemporani 8 1 1 5 0 0 1 88% 100% 12%
102145 Política Social, Família i Migracions 6 0 0 3 2 1 0 83% 83% 0%
104890 Pràctiques Professionals de la Modalitat Analista 4 0 3 1 0 0 0 100% 100% 0%
104847 Probabilitat 20 0 1 6 4 5 4 55% 69% 20%
104859 Processos Estocàstics 8 0 0 3 3 2 0 75% 75% 0%
101091 Relacions Internacionals 19 0 0 5 5 0 9 53% 100% 47%
104863 Sèries Temporals 7 0 0 0 6 0 1 86% 100% 14%
104868 Simulació i Remostreig 9 0 0 1 6 2 0 78% 78% 0%
101129 Sociologia Ambiental 9 0 2 3 4 0 0 100% 100% 0%
101133 Sociologia de la Religió 9 0 3 1 5 0 0 100% 100% 0%
101158 Sociologia de l'Educació 7 0 0 0 7 0 0 100% 100% 0%
101151 Sociologia del Treball 7 0 0 1 6 0 0 100% 100% 0%
101126 Teoria Sociològica Macro 7 0 0 2 4 1 0 86% 86% 0%
101125 Teoria Sociològica Micro 6 0 0 0 3 1 2 50% 75% 33%
103166 Treball de Final de Grau 15 1 6 8 0 0 0 100% 100% 0%
104094 Treball de Final de Grau 13 0 3 10 0 0 0 100% 100% 0%