UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 70% 84% 17%
2020 76% 89% 15%
2019 95% 98% 3%
2018 80% 88% 10%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 2 8 36 38 16
2020 4 8 41 36 11
2019 2 10 44 41 2
2018 2 4 37 45 12
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
104843 Àlgebra Lineal 11 0 0 2 7 1 1 82% 90% 9%
103208 Anàlisi de Dades Categòriques 1 0 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
104853 Anàlisi Exploratòria de Dades 9 1 0 1 7 0 0 100% 100% 0%
100122 Anàlisi Multivariant 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
101149 Anàlisi Qualitativa 10 0 0 9 0 1 0 90% 90% 0%
101106 Anglès per a les Ciències Socials 1 0 0 0 1 0 0 100% 100% 0%
103181 Aplicacions de l'Estadística a les Ciències de la Salut 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0%
104870 Aprenentatge Automàtic 1 13 0 2 4 7 0 0 100% 100% 0%
104871 Aprenentatge Automàtic 2 14 0 2 8 3 0 1 93% 100% 7%
104869 Aprenentatge No Supervisat 7 0 0 0 7 0 0 100% 100% 0%
104844 Càlcul 1 25 0 1 0 10 7 7 44% 61% 28%
104845 Càlcul 2 28 0 0 1 2 10 15 11% 23% 54%
101100 Ciència Política 9 0 1 5 0 3 0 67% 67% 0%
101098 Demografia 6 0 0 3 3 0 0 100% 100% 0%
104862 Disseny D’experiments 8 0 0 0 7 1 0 88% 88% 0%
104857 Distribucions Multidimensionals 7 0 0 2 4 1 0 86% 86% 0%
101077 Economia Política 9 0 0 4 4 0 1 89% 100% 11%
104849 Eines Informàtiques per a L’estadística 20 1 0 5 2 7 5 40% 53% 25%
101144 El Canvi Social i la Globalització 10 0 2 4 3 0 1 90% 100% 10%
101143 El Gènere i la Etnicitat 6 0 0 2 4 0 0 100% 100% 0%
101128 Epistemologia de les Ciències Socials 10 0 1 7 2 0 0 100% 100% 0%
101105 Fonaments de Sociologia 22 0 1 4 3 9 5 36% 47% 23%
101124 Gestió de Projectes d'Intervenció Social I 7 0 0 3 3 1 0 86% 86% 0%
101141 Història Contemporània 18 3 0 3 4 5 3 56% 67% 17%
104855 Inferència Estadística 1 25 0 4 4 4 0 13 48% 100% 52%
104856 Inferència Estadística 2 8 0 0 1 4 2 1 62% 71% 12%
104846 Introducció a la Probabilitat 21 0 0 2 5 8 6 33% 47% 29%
104850 Introducció a la Programació 11 0 2 1 4 4 0 64% 64% 0%
101142 Les Classes Socials i l'Estratificació 6 0 1 2 2 0 1 83% 100% 17%
104858 Mètodes Bayesians 13 0 0 7 5 0 1 92% 100% 8%
104848 Mètodes Numèrics i Optimització 7 0 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
101147 Mètodes Qualitatius de Recerca Social 7 0 2 5 0 0 0 100% 100% 0%
101138 Metodologia i Disseny de la Recerca Social 21 0 0 4 6 2 9 48% 83% 43%
103205 Mineria de Dades 2 0 1 0 1 0 0 100% 100% 0%
104865 Modelització Avançada 14 0 2 12 0 0 0 100% 100% 0%
104860 Models Lineals 1 5 0 0 2 2 0 1 80% 100% 20%
104861 Models Lineals 2 8 0 4 3 1 0 0 100% 100% 0%
104854 Mostreig i Disseny D’enquestes 6 0 0 5 1 0 0 100% 100% 0%
104851 Obtenció i Emmagatzematge de Dades 9 1 0 2 4 2 0 78% 78% 0%
101127 Pensament Sociològic Contemporani 6 0 1 5 0 0 0 100% 100% 0%
102145 Política Social, Família i Migracions 7 0 0 2 5 0 0 100% 100% 0%
101139 Pràctiques Externes 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
104847 Probabilitat 24 1 0 2 9 0 12 50% 100% 50%
104859 Processos Estocàstics 9 0 0 1 6 2 0 78% 78% 0%
101091 Relacions Internacionals 19 0 0 4 3 7 5 37% 50% 26%
104863 Sèries Temporals 3 0 0 1 2 0 0 100% 100% 0%
103204 Sèries Temporals i Predicció 2 0 0 0 2 0 0 100% 100% 0%
104868 Simulació i Remostreig 13 0 0 2 9 1 1 85% 92% 8%
101129 Sociologia Ambiental 6 1 1 3 1 0 0 100% 100% 0%
101133 Sociologia de la Religió 5 0 3 2 0 0 0 100% 100% 0%
101158 Sociologia de l'Educació 10 0 1 7 1 0 1 90% 100% 10%
101151 Sociologia del Treball 13 0 0 5 7 0 1 92% 100% 8%
101126 Teoria Sociològica Macro 9 1 0 3 5 0 0 100% 100% 0%
101125 Teoria Sociològica Micro 8 0 0 2 3 1 2 62% 83% 25%
103166 Treball de Final de Grau 8 1 0 4 0 0 3 62% 100% 38%
104094 Treball de Final de Grau 9 1 3 4 0 0 1 89% 100% 11%