Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 100% 100% 0%
2021 19 84.211% 94.118% 10.526%
2020 14 92.857% 100% 7.143%
2019 20 95% 100% 5%
2018 17 94.118% 100% 5.882%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 79
  91%
  96%
  5%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 77
  96%
  99%
  3%
7000500 19
  84%
  94%
  11%
2020 2500257 80
  92%
  97%
  5%
7000500 14
  93%
  100%
  7%
2019 2500257 77
  94%
  99%
  5%
7000500 20
  95%
  100%
  5%
2018 2500257 76
  87%
  90%
  4%
7000500 17
  94%
  100%
  6%
2017 2500257 84
  86%
  90%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 74
  85%
  93%
  8%
2015 2500257 70
  89%
  94%
  6%
2014 2500257 74
  88%
  100%
  12%
2013 2500257 90
  88%
  98%
  10%
2012 2500257 85
  88%
  94%
  6%
2011 2500257 82
  88%
  97%
  10%
2010 2500257 78
  86%
  96%
  10%
2009 2500257 80
  88%
  99%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 79 1% 13% 70% 8% 4% 5%
7000500 19 11% 26% 63% 0% 0% 0%
2021 2500257 77 3% 21% 68% 5% 1% 3%
7000500 19 16% 47% 21% 0% 5% 11%
2020 2500257 80 4% 0% 41% 48% 3% 5%
7000500 14 7% 0% 86% 0% 0% 7%
2019 2500257 77 0% 0% 71% 22% 1% 5%
7000500 20 10% 50% 30% 5% 0% 5%
2018 2500257 76 0% 0% 24% 63% 9% 4%
7000500 17 0% 0% 18% 76% 0% 6%
2017 2500257 84 0% 0% 7% 79% 10% 5%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500257 74 0% 0% 9% 76% 7% 8%
2015 2500257 70 0% 0% 1% 87% 6% 6%
2014 2500257 74 0% 0% 15% 73% 0% 12%
2013 2500257 90 0% 3% 23% 61% 2% 10%
2012 2500257 85 0% 0% 16% 72% 6% 6%
2011 2500257 82 0% 0% 57% 30% 2% 10%
2010 2500257 78 1% 3% 26% 56% 4% 10%
2009 2500257 80 0% 0% 11% 76% 1% 11%