Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 20 95% 95% 0%
2019 19 94.737% 94.737% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 65
  97%
  97%
  0%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 73
  96%
  100%
  4%
7000500 11
  100%
  100%
  0%
1353 64
  75%
  100%
  25%
2020 2500257 67
  99%
  100%
  1%
7000500 20
  95%
  95%
  0%
2019 2500257 59
  98%
  100%
  2%
7000500 19
  95%
  95%
  0%
2018 2500257 77
  99%
  100%
  1%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 68
  84%
  86%
  3%
2016 2500257 65
  88%
  93%
  6%
2015 2500257 63
  90%
  97%
  6%
2014 2500257 75
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 72
  92%
  96%
  4%
2012 2500257 71
  96%
  99%
  3%
2011 2500257 73
  95%
  96%
  1%
2010 2500257 66
  92%
  100%
  8%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 65 0% 6% 80% 11% 3% 0%
7000500 15 20% 13% 67% 0% 0% 0%
2021 2500257 73 1% 0% 74% 21% 0% 4%
7000500 11 27% 18% 55% 0% 0% 0%
1353 64 0% 0% 50% 25% 0% 25%
2020 2500257 67 0% 0% 73% 25% 0% 1%
7000500 20 15% 10% 65% 5% 5% 0%
2019 2500257 59 3% 2% 75% 19% 0% 2%
7000500 19 11% 5% 79% 0% 5% 0%
2018 2500257 77 0% 0% 39% 58% 0% 1%
7000500 15 0% 20% 53% 27% 0% 0%
2017 2500257 68 0% 3% 21% 60% 13% 3%
2016 2500257 65 0% 0% 20% 68% 6% 6%
2015 2500257 63 0% 2% 29% 60% 3% 6%
2014 2500257 75 0% 1% 52% 47% 0% 0%
2013 2500257 72 1% 1% 35% 54% 4% 4%
2012 2500257 71 1% 1% 25% 68% 1% 3%
2011 2500257 73 3% 3% 22% 67% 4% 1%
2010 2500257 66 5% 5% 39% 44% 0% 8%