Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 22 100% 100% 0%
2021 23 82.609% 86.364% 4.348%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 22 77.273% 100% 22.727%
2018 21 85.714% 94.737% 9.524%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 79
  90%
  96%
  6%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 74
  86%
  90%
  4%
7000500 23
  83%
  86%
  4%
2020 2500257 80
  92%
  99%
  6%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2019 2500257 72
  93%
  100%
  7%
7000500 22
  77%
  100%
  23%
2018 2500257 72
  94%
  99%
  4%
7000500 21
  86%
  95%
  10%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 74
  92%
  94%
  3%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 69
  96%
  99%
  3%
1353 32
  50%
  100%
  50%
2015 2500257 68
  96%
  100%
  4%
2014 2500257 73
  86%
  98%
  12%
2013 2500257 84
  96%
  98%
  1%
2012 2500257 79
  100%
  100%
  0%
2011 2500257 81
  99%
  100%
  1%
2010 2500257 77
  92%
  95%
  3%
2009 2500257 80
  95%
  97%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 79 3% 1% 70% 16% 4% 6%
7000500 22 0% 0% 95% 5% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500257 74 0% 0% 76% 11% 9% 4%
7000500 23 0% 4% 74% 4% 13% 4%
2020 2500257 80 0% 0% 40% 53% 1% 6%
7000500 21 0% 0% 62% 33% 5% 0%
2019 2500257 72 0% 0% 76% 17% 0% 7%
7000500 22 5% 0% 68% 5% 0% 23%
2018 2500257 72 1% 6% 79% 8% 1% 4%
7000500 21 0% 10% 76% 0% 5% 10%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 74 1% 0% 69% 22% 5% 3%
1355 14 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 69 3% 3% 83% 7% 1% 3%
1353 32 0% 0% 50% 0% 0% 50%
2015 2500257 68 0% 0% 69% 26% 0% 4%
2014 2500257 73 0% 0% 63% 23% 1% 12%
2013 2500257 84 1% 11% 81% 4% 2% 1%
2012 2500257 79 4% 24% 59% 13% 0% 0%
2011 2500257 81 5% 14% 72% 9% 0% 1%
2010 2500257 77 1% 4% 36% 51% 5% 3%
2009 2500257 80 3% 4% 36% 53% 3% 3%