Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 20 100% 100% 0%
2021 21 95.238% 95.238% 0%
2020 22 100% 100% 0%
2019 21 100% 100% 0%
2018 21 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 78
  95%
  100%
  5%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 71
  94%
  99%
  4%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2020 2500257 81
  98%
  100%
  2%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 72
  94%
  96%
  1%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 71
  94%
  96%
  1%
7000500 21
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 74
  95%
  95%
  0%
2016 2500257 65
  91%
  97%
  6%
2015 2500257 71
  97%
  99%
  1%
2014 2500257 74
  96%
  100%
  4%
2013 2500257 84
  98%
  100%
  2%
2012 2500257 87
  94%
  96%
  2%
2011 2500257 81
  88%
  89%
  1%
2010 2500257 78
  92%
  96%
  4%
2009 2500257 80
  92%
  94%
  1%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 78 0% 0% 40% 55% 0% 5%
7000500 20 0% 0% 65% 35% 0% 0%
2021 2500257 71 0% 0% 15% 79% 1% 4%
7000500 21 0% 0% 38% 57% 5% 0%
2020 2500257 81 0% 0% 32% 65% 0% 2%
7000500 22 0% 0% 64% 36% 0% 0%
2019 2500257 72 0% 0% 40% 54% 4% 1%
7000500 21 5% 0% 76% 19% 0% 0%
2018 2500257 71 1% 6% 80% 7% 4% 1%
7000500 21 14% 24% 62% 0% 0% 0%
2017 2500257 74 1% 5% 77% 11% 5% 0%
2016 2500257 65 0% 5% 48% 38% 3% 6%
2015 2500257 71 0% 3% 82% 13% 1% 1%
2014 2500257 74 0% 4% 80% 12% 0% 4%
2013 2500257 84 2% 11% 58% 26% 0% 2%
2012 2500257 87 0% 9% 32% 53% 3% 2%
2011 2500257 81 4% 9% 33% 42% 11% 1%
2010 2500257 78 1% 3% 19% 69% 4% 4%
2009 2500257 80 4% 5% 51% 33% 6% 1%