Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 13 100% 100% 0%
2020 21 95.238% 95.238% 0%
2019 17 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 72
  97%
  99%
  1%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1353 112
  71%
  100%
  29%
2021 2500257 64
  94%
  100%
  6%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 61
  95%
  97%
  2%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
2019 2500257 66
  97%
  100%
  3%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 58
  97%
  100%
  3%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 58
  88%
  96%
  9%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 61
  93%
  98%
  5%
2015 2500257 66
  95%
  98%
  3%
2014 2500257 62
  100%
  100%
  0%
2013 2500257 68
  99%
  100%
  1%
2012 2500257 67
  97%
  98%
  1%
2011 2500257 60
  97%
  100%
  3%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 72 1% 6% 69% 21% 1% 1%
7000500 15 20% 0% 67% 13% 0% 0%
1353 112 0% 0% 57% 14% 0% 29%
2021 2500257 64 0% 2% 36% 56% 0% 6%
7000500 13 0% 8% 77% 15% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 61 2% 5% 69% 20% 3% 2%
7000500 21 10% 10% 67% 10% 5% 0%
2019 2500257 66 0% 0% 79% 18% 0% 3%
7000500 17 6% 6% 82% 6% 0% 0%
2018 2500257 58 5% 0% 64% 28% 0% 3%
7000500 15 7% 7% 67% 20% 0% 0%
1353 16 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500257 58 0% 7% 40% 41% 3% 9%
1353 32 0% 50% 50% 0% 0% 0%
2016 2500257 61 5% 5% 61% 23% 2% 5%
2015 2500257 66 5% 20% 45% 26% 2% 3%
2014 2500257 62 5% 5% 81% 10% 0% 0%
2013 2500257 68 4% 13% 65% 16% 0% 1%
2012 2500257 67 4% 16% 66% 10% 1% 1%
2011 2500257 60 7% 23% 53% 13% 0% 3%