Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 13 100% 100% 0%
2021 22 100% 100% 0%
2020 14 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%
2018 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 69
  99%
  100%
  1%
7000500 13
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 61
  98%
  100%
  2%
7000500 22
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  100%
  33%
2020 2500257 60
  100%
  100%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 63
  98%
  100%
  2%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 57
  98%
  100%
  2%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1355 28
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 56
  95%
  100%
  5%
1355 14
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500257 62
  97%
  100%
  3%
2015 2500257 66
  92%
  98%
  6%
2014 2500257 66
  97%
  100%
  3%
2013 2500257 69
  96%
  99%
  3%
2012 2500257 70
  93%
  94%
  1%
2011 2500257 59
  95%
  100%
  5%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 69 3% 0% 93% 3% 0% 1%
7000500 13 15% 0% 85% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 2500257 61 5% 8% 82% 3% 0% 2%
7000500 22 5% 73% 23% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 0% 33%
2020 2500257 60 2% 7% 88% 3% 0% 0%
7000500 14 21% 21% 57% 0% 0% 0%
2019 2500257 63 0% 33% 65% 0% 0% 2%
7000500 18 17% 61% 17% 6% 0% 0%
2018 2500257 57 4% 5% 88% 2% 0% 2%
7000500 15 7% 40% 53% 0% 0% 0%
1355 28 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500257 56 2% 18% 63% 13% 0% 5%
1355 14 0% 0% 100% 0% 0% 0%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500257 62 5% 6% 85% 0% 0% 3%
2015 2500257 66 5% 2% 85% 2% 2% 6%
2014 2500257 66 5% 0% 92% 0% 0% 3%
2013 2500257 69 1% 1% 70% 23% 1% 3%
2012 2500257 70 6% 0% 60% 27% 6% 1%
2011 2500257 59 3% 22% 64% 5% 0% 5%