Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 16 100% 100% 0%
2021 14 100% 100% 0%
2020 22 95.455% 95.455% 0%
2019 15 100% 100% 0%
2018 16 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 67
  94%
  94%
  0%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  67%
  67%
  0%
2021 2500257 68
  97%
  100%
  3%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 2500257 57
  98%
  98%
  0%
7000500 22
  95%
  95%
  0%
2019 2500257 69
  97%
  99%
  1%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 57
  98%
  100%
  2%
7000500 16
  100%
  100%
  0%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 56
  96%
  100%
  4%
2016 2500257 62
  98%
  100%
  2%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2015 2500257 61
  97%
  100%
  3%
2014 2500257 66
  98%
  100%
  2%
2013 2500257 70
  97%
  100%
  3%
2012 2500257 66
  97%
  100%
  3%
2011 2500257 59
  98%
  100%
  2%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 67 0% 0% 46% 48% 6% 0%
7000500 16 13% 0% 50% 38% 0% 0%
1353 48 0% 0% 67% 0% 33% 0%
2021 2500257 68 1% 0% 54% 41% 0% 3%
7000500 14 21% 14% 50% 14% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500257 57 5% 9% 75% 9% 2% 0%
7000500 22 5% 32% 59% 0% 5% 0%
2019 2500257 69 4% 16% 74% 3% 1% 1%
7000500 15 7% 20% 73% 0% 0% 0%
1353 48 0% 0% 33% 67% 0% 0%
2018 2500257 57 2% 9% 79% 9% 0% 2%
7000500 16 13% 19% 69% 0% 0% 0%
1353 48 33% 0% 67% 0% 0% 0%
2017 2500257 56 0% 9% 71% 16% 0% 4%
2016 2500257 62 2% 5% 69% 23% 0% 2%
1353 32 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2015 2500257 61 7% 3% 75% 11% 0% 3%
2014 2500257 66 6% 15% 76% 2% 0% 2%
2013 2500257 70 6% 3% 71% 17% 0% 3%
2012 2500257 66 6% 9% 56% 26% 0% 3%
2011 2500257 59 5% 15% 54% 24% 0% 2%