Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 17 100% 100% 0%
2021 19 89.474% 100% 10.526%
2020 15 100% 100% 0%
2019 18 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 2500257 77
  95%
  100%
  5%
7000500 17
  100%
  100%
  0%
2021 2500257 72
  97%
  100%
  3%
7000500 19
  89%
  100%
  11%
2020 2500257 82
  96%
  100%
  4%
7000500 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500257 71
  96%
  99%
  3%
7000500 18
  100%
  100%
  0%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2018 2500257 69
  96%
  100%
  4%
1353 48
  100%
  100%
  0%
2017 2500257 74
  97%
  100%
  3%
2016 2500257 62
  98%
  100%
  2%
2015 2500257 69
  99%
  100%
  1%
2014 2500257 78
  92%
  95%
  3%
2013 2500257 81
  89%
  90%
  1%
2012 2500257 75
  99%
  99%
  0%
2011 2500257 78
  99%
  100%
  1%
2010 2500257 74
  96%
  100%
  4%
2009 2500257 81
  96%
  100%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 2500257 77 1% 3% 47% 44% 0% 5%
7000500 17 0% 6% 82% 12% 0% 0%
2021 2500257 72 0% 0% 72% 25% 0% 3%
7000500 19 0% 0% 74% 16% 0% 11%
2020 2500257 82 0% 2% 60% 34% 0% 4%
7000500 15 7% 7% 87% 0% 0% 0%
2019 2500257 71 0% 4% 54% 38% 1% 3%
7000500 18 6% 0% 67% 28% 0% 0%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 2500257 69 0% 1% 72% 22% 0% 4%
1353 48 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2017 2500257 74 4% 1% 51% 41% 0% 3%
2016 2500257 62 5% 0% 65% 29% 0% 2%
2015 2500257 69 0% 0% 51% 48% 0% 1%
2014 2500257 78 1% 3% 40% 49% 5% 3%
2013 2500257 81 2% 1% 32% 53% 10% 1%
2012 2500257 75 0% 7% 60% 32% 1% 0%
2011 2500257 78 0% 9% 67% 23% 0% 1%
2010 2500257 74 0% 7% 70% 19% 0% 4%
2009 2500257 81 1% 2% 48% 44% 0% 4%