Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 10 100% 100% 0%
2021 11 100% 100% 0%
2020 10 100% 100% 0%
2019 15 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000418 13
  100%
  100%
  0%
7000500 10
  100%
  100%
  0%
2500786 111
  97%
  100%
  3%
7000501 6
  100%
  100%
  0%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2021 7000418 3
  100%
  100%
  0%
7000500 11
  100%
  100%
  0%
2500786 145
  99%
  100%
  1%
7000501 7
  100%
  100%
  0%
2020 7000500 10
  100%
  100%
  0%
2500786 121
  98%
  100%
  2%
7000501 9
  100%
  100%
  0%
2019 7000500 15
  100%
  100%
  0%
2500786 111
  97%
  100%
  3%
7000501 2
  100%
  100%
  0%
2018 2500786 145
  99%
  100%
  1%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 132
  97%
  100%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000418 13 0% 92% 8% 0% 0% 0%
7000500 10 0% 90% 10% 0% 0% 0%
2500786 111 0% 70% 25% 2% 0% 3%
7000501 6 0% 67% 33% 0% 0% 0%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2021 7000418 3 0% 100% 0% 0% 0% 0%
7000500 11 0% 91% 9% 0% 0% 0%
2500786 145 5% 70% 21% 3% 0% 1%
7000501 7 29% 43% 29% 0% 0% 0%
2020 7000500 10 30% 60% 10% 0% 0% 0%
2500786 121 2% 70% 24% 1% 0% 2%
7000501 9 11% 78% 11% 0% 0% 0%
2019 7000500 15 0% 87% 7% 7% 0% 0%
2500786 111 6% 62% 25% 4% 0% 3%
7000501 2 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2018 2500786 145 3% 63% 31% 2% 0% 1%
1354 10 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2017 2500786 132 0% 33% 56% 8% 0% 3%
1353 16 0% 0% 100% 0% 0% 0%