UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2021 94% 96% 2%
2020 96% 98% 2%
2019 95% 98% 2%
2018 95% 97% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens
MH Ex Nt Ap S
2021 9 14 46 28 4
2020 8 15 54 22 2
2019 7 17 53 20 2
2018 7 11 51 29 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100452 Anàlisi de Dades 21 3 1 9 3 2 3 76% 89% 14%
103953 Anàlisi Geogràfica del Delicte 25 3 4 15 3 0 0 100% 100% 0%
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 16 1 5 3 7 0 0 100% 100% 0%
100470 Delinqüència Econòmica 16 4 0 12 0 0 0 100% 100% 0%
100467 Delinqüència i Drogues 22 1 16 5 0 0 0 100% 100% 0%
100469 Delinqüència Juvenil 14 3 2 7 2 0 0 100% 100% 0%
102276 Dret Administratiu I 13 1 0 7 5 0 0 100% 100% 0%
102230 Dret Administratiu II 13 1 0 3 7 2 0 85% 85% 0%
102229 Dret Administratiu III 15 2 4 9 0 0 0 100% 100% 0%
102300 Dret Civil I 22 0 0 8 12 2 0 91% 91% 0%
102240 Dret Civil II 21 0 0 6 14 1 0 95% 95% 0%
102239 Dret Civil III 22 0 0 4 13 5 0 77% 77% 0%
102238 Dret Civil IV 14 1 1 3 8 1 0 93% 93% 0%
102216 Dret Constitucional I 24 1 1 7 11 2 2 83% 91% 8%
102215 Dret Constitucional II 21 0 0 2 17 2 0 90% 90% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 19 2 6 7 4 0 0 100% 100% 0%
102292 Dret del Treball i de la Seguretat Social I 17 1 0 7 9 0 0 100% 100% 0%
102291 Dret del Treball i de la Seguretat Social II 24 4 2 10 8 0 0 100% 100% 0%
102223 Dret Financer i Tributari I 18 0 1 10 5 2 0 89% 89% 0%
102222 Dret Financer i Tributari II 21 2 2 8 8 1 0 95% 95% 0%
102259 Dret Internacional Privat 20 1 1 10 7 1 0 95% 95% 0%
102232 Dret Internacional Públic 20 3 4 6 6 0 1 95% 100% 5%
102271 Dret Mercantil I 8 0 0 3 4 1 0 88% 88% 0%
102270 Dret Mercantil II 21 2 2 14 3 0 0 100% 100% 0%
102252 Dret Penal I 20 0 3 9 7 0 1 95% 100% 5%
102246 Dret Penal II 20 2 0 1 11 4 2 70% 78% 10%
102245 Dret Penal III 16 1 1 4 10 0 0 100% 100% 0%
100458 Dret Penitenciari 18 4 6 8 0 0 0 100% 100% 0%
102207 Dret Processal I 18 2 0 8 8 0 0 100% 100% 0%
102206 Dret Processal II 21 2 0 8 10 1 0 95% 95% 0%
100457 Dret Processal Penal 16 0 2 9 4 0 1 94% 100% 6%
102231 Dret Romà 24 1 0 8 14 1 0 96% 96% 0%
100475 Estructura Social 12 3 6 2 1 0 0 100% 100% 0%
100449 Fonaments de la Psicologia Criminal 23 0 1 17 1 3 1 83% 86% 4%
100455 Fonts de Dades en Criminologia 21 0 0 8 12 1 0 95% 95% 0%
100453 Gènere i Criminologia 3 0 1 2 0 0 0 100% 100% 0%
102197 Història del Dret i de les Institucions 24 1 18 3 0 0 2 92% 100% 8%
100434 Introducció a la Criminologia 22 0 3 17 2 0 0 100% 100% 0%
102277 Introducció a l'Economia 23 0 0 9 11 2 1 87% 91% 4%
100454 La Recerca Científica en Criminologia 22 0 1 13 6 1 1 91% 95% 5%
100472 Llenguatge Criminològic 22 2 2 16 2 0 0 100% 100% 0%
100451 Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia 15 4 2 8 1 0 0 100% 100% 0%
100450 Mètodes Quantitatius de Recerca en Criminologia 20 1 0 6 9 3 1 80% 84% 5%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 22 0 0 12 9 1 0 95% 95% 0%
100433 Pedagogia 19 3 9 4 0 1 2 84% 94% 11%
100462 Penologia 13 0 1 10 2 0 0 100% 100% 0%
100461 Penologia Comparada 2 0 1 1 0 0 0 100% 100% 0%
100442 Policia i Seguretat 11 3 2 6 0 0 0 100% 100% 0%
100445 Política Criminal 22 3 1 18 0 0 0 100% 100% 0%
100435 Pràcticum Extern 8 1 1 6 0 0 0 100% 100% 0%
104153 Pràctiques Externes 11 0 10 1 0 0 0 100% 100% 0%
100441 Prevenció de la Delinqüència 12 2 0 6 4 0 0 100% 100% 0%
100439 Programes d'Intervenció 10 3 1 6 0 0 0 100% 100% 0%
100448 Psicologia Social 19 3 0 13 0 0 3 84% 100% 16%
100474 Sociologia General 19 0 0 14 3 0 2 89% 100% 11%
102267 Teoria del Dret 21 1 4 10 5 1 0 95% 95% 0%
100444 Teories Criminològiques 21 3 5 6 3 1 3 81% 94% 14%
100463 Treball de Final de Grau 21 4 7 8 2 0 0 100% 100% 0%
103957 Treball de Final de Grau 16 1 3 11 0 0 1 94% 100% 6%
100436 Victimologia 24 2 0 20 2 0 0 100% 100% 0%
100464 Violència Domèstica i Delinqüència contra les Dones 19 4 7 8 0 0 0 100% 100% 0%