UAB

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 97% 98% 1%
2021 94% 96% 2%
2020 96% 98% 2%
2019 95% 98% 2%
2018 95% 97% 3%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 8 11 54 25 2
2021 9 14 46 28 4
2020 8 15 54 22 2
2019 7 17 53 20 2
2018 7 11 51 29 3
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
100452 Anàlisi de Dades 21 1 1 15 2 2 0 90% 90% 0%
103953 Anàlisi Geogràfica del Delicte 9 1 0 6 2 0 0 100% 100% 0%
100471 Crims contra la Humanitat i els Drets Humans 18 2 3 10 3 0 0 100% 100% 0%
100470 Delinqüència Econòmica 20 4 3 13 0 0 0 100% 100% 0%
100467 Delinqüència i Drogues 13 2 0 11 0 0 0 100% 100% 0%
100469 Delinqüència Juvenil 16 2 0 8 6 0 0 100% 100% 0%
102276 Dret Administratiu I 16 2 0 9 5 0 0 100% 100% 0%
102230 Dret Administratiu II 19 0 0 6 13 0 0 100% 100% 0%
102229 Dret Administratiu III 14 1 1 9 1 1 1 86% 92% 7%
102300 Dret Civil I 21 0 0 5 15 0 1 95% 100% 5%
102240 Dret Civil II 20 0 0 5 15 0 0 100% 100% 0%
102239 Dret Civil III 22 0 1 14 6 0 1 95% 100% 5%
102238 Dret Civil IV 15 0 0 2 12 0 1 93% 100% 7%
102216 Dret Constitucional I 22 0 0 9 11 1 1 91% 95% 5%
102215 Dret Constitucional II 21 0 0 8 12 1 0 95% 95% 0%
102263 Dret de la Unió Europea 18 3 4 8 2 0 1 94% 100% 6%
102292 Dret del Treball i de la Seguretat Social I 23 5 0 10 5 3 0 87% 87% 0%
102291 Dret del Treball i de la Seguretat Social II 17 3 2 10 1 0 1 94% 100% 6%
102223 Dret Financer i Tributari I 16 1 4 7 4 0 0 100% 100% 0%
102222 Dret Financer i Tributari II 13 1 0 7 5 0 0 100% 100% 0%
102259 Dret Internacional Privat 20 2 0 6 10 0 0 100% 100% 0%
102232 Dret Internacional Públic 9 0 0 8 1 0 0 100% 100% 0%
102271 Dret Mercantil I 22 1 0 11 10 0 0 100% 100% 0%
102270 Dret Mercantil II 10 0 0 3 6 1 0 90% 90% 0%
102252 Dret Penal I 17 3 4 7 3 0 0 100% 100% 0%
102246 Dret Penal II 20 6 2 10 2 0 0 100% 100% 0%
102245 Dret Penal III 14 0 2 6 6 0 0 100% 100% 0%
100458 Dret Penitenciari 17 4 1 11 1 0 0 100% 100% 0%
102207 Dret Processal I 12 2 2 5 3 0 0 100% 100% 0%
102206 Dret Processal II 15 2 0 6 7 0 0 100% 100% 0%
100457 Dret Processal Penal 17 0 3 12 2 0 0 100% 100% 0%
102231 Dret Romà 21 2 1 13 5 0 0 100% 100% 0%
100475 Estructura Social 12 2 2 8 0 0 0 100% 100% 0%
100449 Fonaments de la Psicologia Criminal 22 0 0 21 1 0 0 100% 100% 0%
100455 Fonts de Dades en Criminologia 20 0 0 13 7 0 0 100% 100% 0%
100453 Gènere i Criminologia 2 1 1 0 0 0 0 100% 100% 0%
102197 Història del Dret i de les Institucions 20 0 2 15 2 0 1 95% 100% 5%
100434 Introducció a la Criminologia 21 0 6 13 2 0 0 100% 100% 0%
102277 Introducció a l'Economia 22 0 0 10 8 3 0 86% 86% 0%
100454 La Recerca Científica en Criminologia 21 0 0 10 9 2 0 90% 90% 0%
100472 Llenguatge Criminològic 21 0 0 15 6 0 0 100% 100% 0%
100451 Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia 16 4 1 6 4 1 0 94% 94% 0%
100450 Mètodes Quantitatius de Recerca en Criminologia 22 1 0 15 5 1 0 95% 95% 0%
102299 Organització Constitucional de l'Estat 20 0 0 10 10 0 0 100% 100% 0%
100433 Pedagogia 19 2 5 12 0 0 0 100% 100% 0%
100462 Penologia 15 3 0 10 2 0 0 100% 100% 0%
100442 Policia i Seguretat 15 3 2 10 0 0 0 100% 100% 0%
100445 Política Criminal 11 2 0 7 2 0 0 100% 100% 0%
100435 Pràcticum Extern 4 1 2 1 0 0 0 100% 100% 0%
105066 Pràctiques en Oficines Judicials 7 0 5 2 0 0 0 100% 100% 0%
104153 Pràctiques Externes 10 0 9 1 0 0 0 100% 100% 0%
100441 Prevenció de la Delinqüència 17 1 0 15 1 0 0 100% 100% 0%
100439 Programes d'Intervenció 17 3 10 4 0 0 0 100% 100% 0%
100448 Psicologia Social 19 0 0 13 6 0 0 100% 100% 0%
100474 Sociologia General 17 0 1 14 2 0 0 100% 100% 0%
102267 Teoria del Dret 20 0 2 14 4 0 0 100% 100% 0%
100444 Teories Criminològiques 21 2 3 12 4 0 0 100% 100% 0%
100463 Treball de Final de Grau 13 2 5 5 0 0 1 92% 100% 8%
103957 Treball de Final de Grau 27 3 5 16 1 0 2 93% 100% 7%
100436 Victimologia 10 3 0 6 1 0 0 100% 100% 0%
100464 Violència Domèstica i Delinqüència contra les Dones 17 2 12 3 0 0 0 100% 100% 0%