Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta

Via d'acces dels estudiants de nou ingrés

(nou)

Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés

  • PAAU
  • FP_CFG
  • CANVI
  • TU
  • MES25
  • ALTRES
PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 90%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
5%
1
21
2022 91%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
22
2021 87%
20
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
23
2020 83%
19
4%
1
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2019 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22
2018 82%
18
0%
0
9%
2
0%
0
5%
1
5%
1
22
2017 77%
17
0%
0
9%
2
5%
1
5%
1
5%
1
22
2016 90%
18
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
20
2015 89%
17
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
19
2014 76%
19
4%
1
12%
3
4%
1
4%
1
0%
0
25

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

1411 : Graduat en Criminologia i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2023 90%
19
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
5%
1
21
2022 91%
20
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
22
2021 87%
20
4%
1
0%
0
0%
0
0%
0
9%
2
23
2020 83%
19
4%
1
4%
1
0%
0
0%
0
9%
2
23
2019 95%
21
0%
0
0%
0
0%
0
0%
0
5%
1
22
2018 82%
18
0%
0
9%
2
0%
0
5%
1
5%
1
22

1284 : Graduat en Criminologia i Graduat en Dret

PAAU FP_CFG CANVI TU MES25 ALTRES TOTAL
2017 77%
17
0%
0
9%
2
5%
1
5%
1
5%
1
22
2016 90%
18
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
20
2015 89%
17
0%
0
5%
1
0%
0
5%
1
0%
0
19
2014 76%
19
4%
1
12%
3
4%
1
4%
1
0%
0
25