Hores HIDA segons categoria del professor

Evolució de les HIDA per any acadèmic

  • Hores HIDA
CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 7%
121h
21%
362h
15%
256h
2%
30h
48%
848h
8%
134h
1751h
2020 8%
120h
20%
296h
13%
198h
1%
15h
49%
745h
9%
138h
1514h
2019 9%
135h
23%
342h
7%
112h
2%
31h
49%
733h
10%
153h
1506h
2018 10%
118h
25%
300h
7%
90h
1%
10h
44%
526h
14%
163h
1207h
2017 7%
54h
25%
197h
7%
56h
0%
0h
48%
371h
13%
98h
776h
2016 6%
34h
20%
117h
9%
51h
1%
6h
50%
291h
14%
84h
583h
2015 7%
27h
27%
107h
10%
41h
0%
0h
40%
161h
16%
65h
402h
2014 2%
4h
30%
71h
13%
31h
2%
5h
28%
65h
24%
57h
234h

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

Graduat en Criminologia i Graduat en Dret

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 7%
70h
23%
232h
19%
187h
2%
17h
43%
429h
6%
59h
993h
2020 7%
66h
24%
227h
16%
155h
1%
10h
44%
420h
8%
75h
954h
2019 8%
90h
28%
308h
8%
89h
2%
22h
46%
507h
7%
77h
1093h
2018 10%
95h
28%
274h
8%
78h
1%
7h
40%
389h
13%
129h
972h
2017 7%
54h
25%
197h
7%
56h
0%
0h
48%
371h
13%
98h
776h
2016 6%
34h
20%
117h
9%
51h
1%
6h
50%
291h
14%
84h
583h
2015 7%
27h
27%
107h
10%
41h
0%
0h
40%
161h
16%
65h
402h
2014 2%
4h
30%
71h
13%
31h
2%
5h
28%
65h
24%
57h
234h

Graduat en Criminologia i Graduat en Dret

CU TU_CEU CATED_AGREG LECTOR ASSOC ALTRES TOTAL
2021 7%
51h
17%
130h
9%
69h
2%
13h
55%
419h
10%
75h
758h
2020 10%
54h
12%
69h
8%
43h
1%
5h
58%
325h
11%
63h
560h
2019 11%
45h
8%
34h
6%
23h
2%
9h
55%
226h
18%
76h
413h
2018 10%
23h
11%
26h
5%
12h
1%
3h
58%
137h
14%
34h
235h