Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 15 100% 100% 0%
2021 18 100% 100% 0%
2020 21 100% 100% 0%
2019 13 100% 100% 0%
2018 6 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 15
  100%
  100%
  0%
2500258 118
  84%
  88%
  4%
2021 7000501 18
  100%
  100%
  0%
2500258 115
  94%
  96%
  3%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 21
  100%
  100%
  0%
2500258 105
  83%
  84%
  1%
2019 7000501 13
  100%
  100%
  0%
2500258 128
  89%
  90%
  1%
2018 7000501 6
  100%
  100%
  0%
2500258 106
  73%
  82%
  11%
2017 2500258 117
  83%
  87%
  5%
2016 2500258 107
  73%
  82%
  11%
2015 2500258 127
  82%
  85%
  3%
2014 2500258 144
  76%
  86%
  12%
2013 2500258 184
  74%
  83%
  11%
2012 2500258 104
  64%
  78%
  17%
2011 2500258 89
  81%
  85%
  4%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 15 0% 7% 40% 53% 0% 0%
2500258 118 1% 1% 23% 59% 12% 4%
2021 7000501 18 22% 11% 33% 33% 0% 0%
2500258 115 0% 0% 23% 70% 3% 3%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000501 21 10% 10% 43% 38% 0% 0%
2500258 105 0% 1% 23% 59% 16% 1%
2019 7000501 13 0% 0% 31% 69% 0% 0%
2500258 128 0% 1% 17% 71% 10% 1%
2018 7000501 6 33% 17% 17% 33% 0% 0%
2500258 106 2% 0% 10% 60% 16% 11%
2017 2500258 117 4% 0% 12% 66% 12% 5%
2016 2500258 107 2% 3% 12% 56% 16% 11%
2015 2500258 127 2% 0% 19% 61% 15% 3%
2014 2500258 144 0% 1% 9% 66% 13% 12%
2013 2500258 184 0% 2% 15% 58% 15% 11%
2012 2500258 104 3% 0% 16% 45% 18% 17%
2011 2500258 89 2% 3% 19% 56% 15% 4%