Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 23 100% 100% 0%
2021 15 100% 100% 0%
2020 17 100% 100% 0%
2019 22 100% 100% 0%
2018 12 91.667% 91.667% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 23
  100%
  100%
  0%
2500258 131
  87%
  92%
  5%
2021 7000501 15
  100%
  100%
  0%
2500258 114
  83%
  90%
  7%
2020 7000501 17
  100%
  100%
  0%
2500258 108
  81%
  84%
  5%
2019 7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500258 126
  89%
  92%
  3%
2018 7000501 12
  92%
  92%
  0%
2500258 118
  82%
  90%
  8%
2017 2500258 94
  82%
  89%
  7%
2016 2500258 98
  76%
  85%
  11%
2015 2500258 120
  78%
  90%
  13%
2014 2500258 136
  79%
  85%
  7%
2013 2500258 149
  87%
  92%
  6%
2012 2500258 107
  78%
  97%
  20%
2011 2500258 92
  79%
  89%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 23 4% 0% 48% 48% 0% 0%
2500258 131 0% 1% 30% 56% 8% 5%
2021 7000501 15 0% 7% 40% 53% 0% 0%
2500258 114 0% 1% 23% 59% 10% 7%
2020 7000501 17 12% 0% 35% 53% 0% 0%
2500258 108 3% 0% 19% 55% 15% 5%
2019 7000501 22 5% 23% 27% 45% 0% 0%
2500258 126 1% 1% 33% 52% 8% 3%
2018 7000501 12 0% 0% 17% 75% 8% 0%
2500258 118 0% 2% 20% 57% 9% 8%
2017 2500258 94 0% 3% 28% 49% 11% 7%
2016 2500258 98 1% 5% 28% 42% 13% 11%
2015 2500258 120 3% 2% 20% 53% 8% 13%
2014 2500258 136 0% 1% 30% 48% 14% 7%
2013 2500258 149 1% 3% 41% 42% 7% 6%
2012 2500258 107 1% 7% 23% 47% 3% 20%
2011 2500258 92 0% 3% 36% 40% 10% 11%