Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2022 19 94.737% 94.737% 0%
2021 20 100% 100% 0%
2020 21 95.238% 100% 4.762%
2019 24 91.667% 91.667% 0%
2018 20 80% 84.211% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2022 7000501 19
  95%
  95%
  0%
2500258 146
  84%
  86%
  2%
2021 7000501 20
  100%
  100%
  0%
2500258 125
  76%
  81%
  6%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2020 7000501 21
  95%
  100%
  5%
2500258 150
  89%
  92%
  3%
2019 7000501 24
  92%
  92%
  0%
2500258 135
  75%
  79%
  5%
1353 16
  100%
  100%
  0%
2018 7000501 20
  80%
  84%
  5%
2500258 130
  80%
  83%
  3%
2017 2500258 125
  78%
  86%
  10%
1353 32
  100%
  100%
  0%
2016 2500258 130
  81%
  82%
  2%
2015 2500258 131
  94%
  100%
  6%
2014 2500258 119
  90%
  98%
  8%
2013 2500258 137
  98%
  99%
  1%
2012 2500258 140
  91%
  99%
  8%
2011 2500258 175
  93%
  97%
  4%
2010 2500258 159
  75%
  81%
  8%
2009 2500258 167
  88%
  98%
  10%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2022 7000501 19 0% 0% 11% 84% 5% 0%
2500258 146 0% 0% 18% 66% 14% 2%
2021 7000501 20 0% 0% 25% 75% 0% 0%
2500258 125 1% 0% 14% 62% 18% 6%
1353 32 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2020 7000501 21 0% 0% 10% 86% 0% 5%
2500258 150 1% 0% 13% 75% 8% 3%
2019 7000501 24 8% 4% 29% 50% 8% 0%
2500258 135 1% 0% 14% 60% 20% 5%
1353 16 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000501 20 0% 0% 15% 65% 15% 5%
2500258 130 0% 0% 2% 78% 17% 3%
2017 2500258 125 0% 0% 13% 65% 13% 10%
1353 32 0% 50% 0% 50% 0% 0%
2016 2500258 130 0% 0% 9% 72% 18% 2%
2015 2500258 131 6% 1% 39% 48% 0% 6%
2014 2500258 119 2% 2% 35% 51% 2% 8%
2013 2500258 137 4% 1% 57% 36% 1% 1%
2012 2500258 140 0% 0% 16% 75% 1% 8%
2011 2500258 175 5% 0% 18% 70% 3% 4%
2010 2500258 159 1% 0% 13% 60% 18% 8%
2009 2500258 167 2% 3% 18% 65% 2% 10%