Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 26 81% 88% 8%
2020 27 81% 81% 0%
2019 24 75% 78% 4%
2018 24 75% 100% 25%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 78
  91%
  100%
  9%
7000418 25
  84%
  84%
  0%
7000500 24
  83%
  91%
  8%
7000501 26
  81%
  88%
  8%
2500786 251
  80%
  91%
  13%
2020 7000255 93
  98%
  100%
  2%
7000418 22
  73%
  73%
  0%
7000500 24
  92%
  96%
  4%
7000501 27
  81%
  81%
  0%
2500786 249
  81%
  85%
  4%
1353 30
  0%
  0%
  0%
2019 7000255 92
  96%
  100%
  4%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 23
  87%
  95%
  9%
7000501 24
  75%
  78%
  4%
2500786 238
  87%
  98%
  11%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2018 7000255 87
  86%
  95%
  9%
7000418 24
  96%
  100%
  4%
7000500 23
  91%
  100%
  9%
7000501 24
  75%
  100%
  25%
2500786 268
  85%
  98%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 276
  71%
  81%
  12%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 302
  69%
  78%
  11%
1355 13
  0%
  0%
  0%
1353 15
  0%
  0%
  100%
2015 2500786 311
  68%
  77%
  12%
2014 2500786 292
  73%
  82%
  11%
2013 2500786 285
  63%
  72%
  13%
2012 2500786 285
  76%
  87%
  12%
2011 2500786 318
  73%
  85%
  14%
2010 2500786 278
  69%
  80%
  14%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 78 3% 0% 53% 36% 0% 9%
7000418 25 4% 0% 52% 28% 16% 0%
7000500 24 4% 4% 29% 46% 8% 8%
7000501 26 0% 4% 23% 54% 12% 8%
2500786 251 2% 0% 25% 53% 8% 13%
2020 7000255 93 1% 0% 44% 53% 0% 2%
7000418 22 5% 5% 14% 50% 27% 0%
7000500 24 0% 8% 13% 71% 4% 4%
7000501 27 0% 0% 15% 67% 19% 0%
2500786 249 2% 2% 20% 57% 15% 4%
1353 30 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2019 7000255 92 0% 3% 85% 8% 0% 4%
7000418 22 0% 0% 64% 36% 0% 0%
7000500 23 4% 0% 48% 35% 4% 9%
7000501 24 0% 8% 4% 63% 21% 4%
2500786 238 4% 12% 51% 20% 2% 11%
1353 30 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2018 7000255 87 3% 6% 55% 22% 5% 9%
7000418 24 4% 0% 58% 33% 0% 4%
7000500 23 4% 0% 65% 22% 0% 9%
7000501 24 4% 0% 17% 54% 0% 25%
2500786 268 1% 1% 29% 53% 1% 14%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2017 2500786 276 1% 2% 12% 57% 17% 12%
1353 15 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2016 2500786 302 1% 1% 19% 48% 20% 11%
1355 13 0% 0% 0% 0% 100% 0%
1353 15 0% 0% 0% 0% 0% 100%
2015 2500786 311 3% 3% 14% 50% 20% 12%
2014 2500786 292 0% 1% 13% 59% 16% 11%
2013 2500786 285 2% 9% 15% 37% 24% 13%
2012 2500786 285 1% 3% 16% 56% 11% 12%
2011 2500786 318 1% 4% 23% 46% 13% 14%
2010 2500786 278 1% 1% 22% 45% 17% 14%