Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 47
  94%
  100%
  6%
2020 2500786 39
  97%
  100%
  3%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 43
  95%
  100%
  5%
2018 2500786 40
  95%
  100%
  5%
2017 2500786 42
  95%
  100%
  5%
2016 2500786 39
  92%
  100%
  8%
2015 2500786 41
  98%
  100%
  2%
2014 2500786 47
  94%
  94%
  0%
2013 2500786 18
  89%
  100%
  11%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2500786 47 0% 40% 53% 0% 0% 6%
2020 2500786 39 5% 72% 21% 0% 0% 3%
1353 15 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2019 2500786 43 5% 2% 79% 9% 0% 5%
2018 2500786 40 5% 25% 45% 20% 0% 5%
2017 2500786 42 7% 29% 48% 12% 0% 5%
2016 2500786 39 3% 41% 44% 5% 0% 8%
2015 2500786 41 0% 22% 76% 0% 0% 2%
2014 2500786 47 0% 23% 51% 19% 6% 0%
2013 2500786 18 0% 22% 61% 6% 0% 11%