Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 24 79% 83% 4%
2020 23 83% 83% 0%
2019 17 94% 94% 0%
2018 20 95% 100% 5%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 92
  90%
  95%
  5%
7000418 19
  95%
  95%
  0%
7000500 20
  70%
  78%
  10%
7000501 24
  79%
  83%
  4%
2500786 254
  82%
  90%
  9%
2020 7000255 83
  88%
  91%
  4%
7000418 17
  100%
  100%
  0%
7000500 18
  83%
  88%
  6%
7000501 23
  83%
  83%
  0%
2500786 258
  82%
  86%
  5%
2019 7000255 76
  95%
  99%
  4%
7000418 19
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  95%
  100%
  5%
7000501 17
  94%
  94%
  0%
2500786 267
  85%
  97%
  12%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 67
  97%
  98%
  1%
7000418 20
  95%
  100%
  5%
7000500 21
  95%
  100%
  5%
7000501 20
  95%
  100%
  5%
2500786 277
  73%
  85%
  14%
1353 15
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 295
  72%
  80%
  11%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 275
  63%
  72%
  12%
1353 15
  0%
  0%
  0%
2015 2500786 279
  79%
  88%
  10%
2014 2500786 264
  78%
  86%
  9%
2013 2500786 310
  72%
  82%
  12%
2012 2500786 302
  70%
  82%
  15%
2011 2500786 339
  75%
  86%
  12%
2010 2500786 279
  66%
  76%
  13%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 92 4% 2% 51% 33% 4% 5%
7000418 19 0% 0% 26% 68% 5% 0%
7000500 20 10% 0% 5% 55% 20% 10%
7000501 24 0% 0% 13% 67% 17% 4%
2500786 254 1% 4% 17% 60% 9% 9%
2020 7000255 83 1% 2% 33% 52% 8% 4%
7000418 17 0% 12% 65% 24% 0% 0%
7000500 18 11% 0% 50% 22% 11% 6%
7000501 23 0% 0% 22% 61% 17% 0%
2500786 258 0% 0% 17% 64% 13% 5%
2019 7000255 76 1% 1% 28% 64% 1% 4%
7000418 19 0% 11% 58% 32% 0% 0%
7000500 21 14% 5% 57% 19% 0% 5%
7000501 17 18% 0% 18% 59% 6% 0%
2500786 267 3% 6% 40% 35% 3% 12%
1353 30 0% 0% 0% 100% 0% 0%
2018 7000255 67 0% 3% 13% 81% 1% 1%
7000418 20 0% 10% 45% 40% 0% 5%
7000500 21 10% 0% 52% 33% 0% 5%
7000501 20 0% 10% 35% 50% 0% 5%
2500786 277 1% 2% 21% 49% 13% 14%
1353 15 100% 0% 0% 0% 0% 0%
2017 2500786 295 2% 1% 14% 55% 18% 11%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2016 2500786 275 1% 1% 16% 45% 25% 12%
1353 15 0% 0% 0% 0% 100% 0%
2015 2500786 279 3% 3% 27% 47% 11% 10%
2014 2500786 264 0% 3% 20% 56% 13% 9%
2013 2500786 310 2% 5% 13% 52% 15% 12%
2012 2500786 302 3% 3% 15% 50% 15% 15%
2011 2500786 339 2% 5% 24% 44% 12% 12%
2010 2500786 279 3% 6% 19% 39% 20% 13%