Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 1 100% 100% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000501 1
  100%
  100%
  0%
2500786 49
  94%
  100%
  6%
1353 45
  67%
  100%
  33%
1354 10
  100%
  100%
  0%
2020 2500786 47
  98%
  100%
  2%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2019 2500786 44
  100%
  100%
  0%
1355 13
  100%
  100%
  0%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2018 2500786 47
  100%
  100%
  0%
1353 30
  50%
  100%
  50%
2017 2500786 49
  98%
  100%
  2%
1353 60
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 46
  96%
  100%
  4%
2015 2500786 48
  100%
  100%
  0%
2014 2500786 45
  100%
  100%
  0%
2013 2500786 35
  100%
  100%
  0%
2012 2500786 1
  100%
  100%
  0%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000501 1 0% 100% 0% 0% 0% 0%
2500786 49 2% 18% 65% 8% 0% 6%
1353 45 0% 0% 33% 33% 0% 33%
1354 10 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2020 2500786 47 4% 9% 85% 0% 0% 2%
1353 60 0% 0% 75% 25% 0% 0%
2019 2500786 44 7% 7% 80% 7% 0% 0%
1355 13 0% 0% 0% 100% 0% 0%
1353 90 0% 0% 67% 33% 0% 0%
2018 2500786 47 9% 40% 47% 4% 0% 0%
1353 30 0% 50% 0% 0% 0% 50%
2017 2500786 49 4% 18% 71% 4% 0% 2%
1353 60 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500786 46 2% 35% 52% 7% 0% 4%
2015 2500786 48 2% 10% 83% 4% 0% 0%
2014 2500786 45 4% 9% 84% 2% 0% 0%
2013 2500786 35 6% 46% 49% 0% 0% 0%
2012 2500786 1 0% 0% 100% 0% 0% 0%