Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 22 100% 100% 0%
2020 14 93% 100% 7%
2019 19 100% 100% 0%
2018 23 91% 91% 0%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 64
  100%
  100%
  0%
7000418 18
  100%
  100%
  0%
7000500 19
  100%
  100%
  0%
7000501 22
  100%
  100%
  0%
2500786 249
  82%
  94%
  14%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 63
  97%
  100%
  3%
7000418 19
  95%
  100%
  5%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
7000501 14
  93%
  100%
  7%
2500786 253
  80%
  85%
  6%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2019 7000255 68
  97%
  99%
  1%
7000418 20
  95%
  95%
  0%
7000500 14
  100%
  100%
  0%
7000501 19
  100%
  100%
  0%
2500786 248
  85%
  91%
  6%
1353 150
  60%
  67%
  10%
2018 7000255 66
  92%
  97%
  5%
7000418 23
  96%
  96%
  0%
7000500 20
  100%
  100%
  0%
7000501 23
  91%
  91%
  0%
2500786 243
  78%
  82%
  5%
1353 90
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 255
  79%
  87%
  9%
1353 135
  89%
  100%
  11%
2016 2500786 270
  74%
  84%
  12%
1353 75
  60%
  75%
  20%
2015 2500786 234
  76%
  84%
  9%
2014 2500786 265
  80%
  87%
  8%
2013 2500786 292
  71%
  81%
  12%
2012 2500786 285
  71%
  84%
  15%
2011 2500786 232
  73%
  78%
  6%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 64 5% 8% 47% 41% 0% 0%
7000418 18 0% 6% 61% 33% 0% 0%
7000500 19 11% 32% 37% 21% 0% 0%
7000501 22 0% 0% 41% 59% 0% 0%
2500786 249 3% 4% 32% 43% 5% 14%
1353 90 0% 33% 50% 17% 0% 0%
2020 7000255 63 0% 2% 37% 59% 0% 3%
7000418 19 5% 0% 42% 47% 0% 5%
7000500 14 0% 29% 36% 36% 0% 0%
7000501 14 7% 14% 14% 57% 0% 7%
2500786 253 2% 3% 19% 56% 14% 6%
1353 30 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2019 7000255 68 1% 3% 51% 41% 1% 1%
7000418 20 10% 15% 30% 40% 5% 0%
7000500 14 0% 14% 64% 21% 0% 0%
7000501 19 16% 11% 58% 16% 0% 0%
2500786 248 1% 3% 36% 45% 8% 6%
1353 150 0% 0% 40% 20% 30% 10%
2018 7000255 66 3% 3% 30% 56% 3% 5%
7000418 23 4% 13% 35% 43% 4% 0%
7000500 20 5% 20% 40% 35% 0% 0%
7000501 23 4% 9% 30% 48% 9% 0%
2500786 243 2% 1% 28% 47% 17% 5%
1353 90 0% 0% 50% 50% 0% 0%
2017 2500786 255 1% 2% 29% 47% 11% 9%
1353 135 0% 0% 33% 56% 0% 11%
2016 2500786 270 3% 3% 25% 43% 14% 12%
1353 75 0% 0% 40% 20% 20% 20%
2015 2500786 234 2% 7% 29% 38% 15% 9%
2014 2500786 265 2% 5% 24% 50% 12% 8%
2013 2500786 292 2% 3% 26% 40% 16% 12%
2012 2500786 285 1% 8% 18% 44% 14% 15%
2011 2500786 232 0% 5% 26% 42% 21% 6%