Rendiment

  • Rendiment
  • éxit
  • No presentats
Any Matriculats Rend éxit % np
2021 22 91% 91% 0%
2020 24 100% 100% 0%
2019 24 96% 100% 4%
2018 26 85% 100% 15%

Rendiment i qualificacions per pla

Aquesta assignatura s'ofereix a més d'una titulacio , a continuació hi ha les dades desglossades segons el pla en què estan matriculats els alumnes.

Any Titulacio Matriculats Indicador
2021 7000255 78
  96%
  96%
  0%
7000418 21
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  95%
  95%
  0%
7000501 22
  91%
  91%
  0%
2500786 228
  93%
  97%
  4%
1353 30
  100%
  100%
  0%
2020 7000255 95
  98%
  100%
  2%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  95%
  100%
  5%
7000501 24
  100%
  100%
  0%
2500786 252
  93%
  94%
  1%
1353 30
  50%
  50%
  0%
2019 7000255 90
  91%
  95%
  4%
7000418 22
  100%
  100%
  0%
7000500 21
  95%
  100%
  5%
7000501 24
  96%
  100%
  4%
2500786 228
  84%
  89%
  6%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2018 7000255 84
  89%
  94%
  5%
7000418 21
  100%
  100%
  0%
7000500 22
  95%
  100%
  5%
7000501 26
  85%
  100%
  15%
2500786 241
  89%
  93%
  4%
1353 75
  100%
  100%
  0%
2017 2500786 219
  85%
  89%
  5%
1353 45
  100%
  100%
  0%
2016 2500786 224
  88%
  92%
  4%
2015 2500786 244
  93%
  96%
  3%
2014 2500786 203
  92%
  97%
  5%
2013 2500786 249
  89%
  97%
  8%
2012 2500786 269
  87%
  95%
  9%
2011 2500786 294
  80%
  89%
  11%
2010 2500786 270
  80%
  88%
  9%
Any Pla Matriculats mh exc nt ap s np
2021 7000255 78 5% 9% 45% 37% 4% 0%
7000418 21 5% 24% 57% 14% 0% 0%
7000500 21 5% 19% 48% 24% 5% 0%
7000501 22 5% 9% 55% 23% 9% 0%
2500786 228 2% 4% 46% 41% 3% 4%
1353 30 50% 50% 0% 0% 0% 0%
2020 7000255 95 5% 17% 64% 12% 0% 2%
7000418 22 9% 45% 45% 0% 0% 0%
7000500 22 9% 50% 36% 0% 0% 5%
7000501 24 0% 21% 71% 8% 0% 0%
2500786 252 3% 5% 49% 35% 6% 1%
1353 30 0% 0% 50% 0% 50% 0%
2019 7000255 90 2% 3% 62% 23% 4% 4%
7000418 22 5% 18% 64% 14% 0% 0%
7000500 21 0% 24% 57% 14% 0% 5%
7000501 24 4% 8% 46% 38% 0% 4%
2500786 228 1% 5% 38% 40% 10% 6%
1353 45 0% 67% 33% 0% 0% 0%
2018 7000255 84 2% 8% 48% 31% 6% 5%
7000418 21 5% 5% 57% 33% 0% 0%
7000500 22 5% 0% 9% 82% 0% 5%
7000501 26 0% 4% 12% 69% 0% 15%
2500786 241 1% 0% 26% 62% 7% 4%
1353 75 0% 0% 60% 40% 0% 0%
2017 2500786 219 3% 1% 35% 47% 10% 5%
1353 45 0% 0% 100% 0% 0% 0%
2016 2500786 224 2% 5% 34% 47% 8% 4%
2015 2500786 244 5% 3% 43% 43% 4% 3%
2014 2500786 203 2% 6% 39% 45% 3% 5%
2013 2500786 249 2% 8% 41% 38% 3% 8%
2012 2500786 269 2% 1% 32% 51% 4% 9%
2011 2500786 294 3% 11% 32% 34% 10% 11%
2010 2500786 270 2% 7% 35% 37% 11% 9%